منوی Home در نرم افزار Storyline (قسمت دوم)

منوی Home در نرم افزار Storyline (قسمت دوم)

با com01 همراه باشید…🌷 😊

ادامه ی گزینه های مختلف منوی Home

علامت Arrange: مرتب سازی متن (در اسلاید)

منوی Home
com01.ir
open image

شامل ۱۰ مورد می باشد که com01 به بررسی اجمالی آن می پردازد.😊😀

بخش Order objrct: ترتیب اشیاء ( در بخش  تایم لاین)

Bring to front: با کلیک روی این گزینه شیء ما در هر کجای نوار تایم لاین که باشد به بالای نوار در سطر اول منتقل می شود ( یعنی اگر پشت یک شیء باشد با زدن این گزینه در جلوی شیء قرار می گیرد).

Send to back : با کلیک روی این گزینه شیء ما در هر کجای نوار تایم لاین که باشد به پایین نوار در آخرین سطر منتقل می شود ( یعنی اگر جلو  یک شیء باشد با زدن این گزینه در پشت شیء قرار می گیرد).

Bring to forward : با کلیک روی این گزینه شیء ما در هر کجای نوار تایم لاین که باشد به یک سطر بالاتر منتقل می شود.

Send backward: با کلیک روی این گزینه شیء ما در هر کجای نوار تایم لاین که باشد به یک سطر پایین تر منتقل می شود.


بخش Group objrct: چند شیء را با هم در یک گروه قرار میدهیم (مثلا متن و تصویر و …) برای راحتی کار و انجام اموری مثل اعمال انیمیشن یا Trigger.

از ۳  طریق به Group دسترسی دارید:

home ➡ Arrange ➡ Group

منوی Home
com01.ir
open image

Format ➡ Group

منوی Home
com01.ir
open image

کلیک راست روی اشیاء انتخابی که قرار است در یک گروه قرار بگیرند و انتخاب گزینه ی Group یا فشردن دکمه های ترکیبیCtrl+G.

منوی Home
com01.ir
open image

Group: قرار دادن چند شیء در یک گروه.

Ungroup : خارج کردن اشیاء از گروه ( از دو طریق اول به Ungroup دسترسی داریم و همچنین کلید های ترکیبی Ctrl+Shift+G).

Regroup: مجدد اشیاء را در یک گروه قرار میدهیم. ( از منوی home و منوی Format و همچنین کلیک راست روی اشیائی که با یکدیگر گروه شده اند، قابل دسترسی می باشد).


بخش Position objrct:  موقعیت شیء در اسلاید

Align:  هم تراز کردن اشیاء با اسلاید یا سایر اشیاء (راه های دسترسی : منوی Home و منوی Format ).

منوی Home
com01.ir
open image  

Align Left: منتقل شدن شیء به سمت چپ اسلاید

Align Right: منتقل شدن شیء به سمت راست اسلاید

Aline Center: منتقل شدن شیء به مرکز اسلاید ( فقط در مرکز اسلاید قرار می گیرد ممکن است نسبت به چهار طرف اسلاید فاصله ی یکسانی نداشته باشد).

Align Top: منتقل شدن شیء به بالای  اسلاید

Align Middle: منتقل شدن شیء به وسط  اسلاید ( کاملا نسبت به چهار طرف اسلاید در وسط قرار می گیرد).

Align Bottom: منتقل شدن شیء به پایین اسلاید

Distribute Horizontally: در خط افقی به سمت چپ یا راست ( متناسب با اسلاید یا شیء انتخابی دیگر) حرکت می کند و  تراز می شود.

Distribute Vertically:  در خط عمود به سمت پایین و بالا ( متناسب با اسلاید یا شیء انتخابی دیگر) حرکت کرده و تراز می شود .

👈انتخاب مرجع تراز کردن از طریق دو گزینه ی ذیل👉

Align to Slide: شیء متناسب با اسلاید هم تراز می شود (چپ، راست، وسط، بالا ، پایین و….)

Align Selected Objects: (شیء متناسب با شیء یا اشیاء انتخابی دیگر هم تراز می شود یعنی چپ، راست، بالا و… آن شیء انتخابی قرار می گیرد).

 👈 نکته : برای تراز کردن ابتدا مرجع تراز (اسلاید یا اشیاء دیگر) را انتخاب کرده و سپس عمل هم تراز کردن را انجام میدهیم.👉

view Gridlines : نمایش خطوط شبکه روی اسلاید: خطوط افقی و عودی نقطه ای روی اسلاید و در خروجی نمایش داده نمی شود ( تراز کردن اشیاء را راحت تر می کند).

راه های دسترسی به این خطوط شبکه:

  • کلید های ترکیبی Shift + F9

  • تب View و گزینه ی Gridlines

  • تب Home و گزینه ی Arrange سپس Align و View Gridlines

  • انتخاب شیء و سپس کلیک روی تب Format و کلیک روی Align و سپس View Gridlines

  • راست کلیک روی منطقه ی اسلاید و انتخاب گزینه ی Grid and Guides سپس تیک Display grid on screen را می زنیم و در نهایت روی دکمه ی OK کلیک می کنیم.

منوی Home
com01.ir

open image

Grid Settings : تنظیمات صفحه ی شطرنجی روی اسلاید

منوی Home
com01.ir
open image

راه های دسترسی به بخش Grid Setting 

  • در تب View روی فلش کوچک گوشه ی پایین سمت راست کلیک می کنیم.

  • انتخاب شیء و سپس کلیک روی تب Format و کلیک روی Align و سپس Grid Setting 

  • تب Home و گزینه ی Arrange سپس Align و Grid Setting 

  • راست کلیک روی منطقه ی اسلاید و انتخاب گزینه ی Grid and Guides

گزینه های Grid Setting 

Snap to ( جزئیات در جلسات بعدی)

شامل دو مورد می باشد:

Snap Object to Grid : چسباندن شیء  به شبکه 

حالتی که در آن ، برنامه ی ترسیم، تمام اشیا را روی یک شبکه ( غیر چاپی ) مرتب می کند. این عمل مرتب کردن قسمتهایی از نمودارها را که جداگانه ترسیم می شوند ، آسان می کند و تا حدودی شبیه به ترسیم با مداد بر روی کاغذ نمودار است.

Snap Objects to Other Objects:  باعث می شود اشیاءبتوانند کنار یکدیگر راحت تر و تراز تر قرار بگیرند.

Grid Setting

شامل دو گزینه  می باشد:

Spacing: فاطله ی بین خطوط شبکه ( یا در کادر مورد نظر مقدار دلخواهی را وارد می کنم که به پیکسل می باشد و یا از فلش های افزایش و کاهش مقدار عددی استفاده می کنیم).

Display Grid On Screen : نمایش خطوط شبکه روی صفحه

Guide Setting

شامل دو مورد میب اشد که می توانیم تیک بزنیم یا تیک آن را برداریم.

Display drawing guides on screen:

 با زدن تیک این گزینه دو خط افقی و عمودی که در مرکز اسلاید یکدیگر را قطع می کنند و اسلاید را به ۴ بخش مساوی تقسیم می کنند ایجاد می شود و کار ترسیم و تراز کردن اشیاء را راحت تر می توان از طریق آنها انجام داد ( این خطوط در خروجی نمایش داده نمی شوند).

Display smart guides when shapes are aligned: 

راهنماهای هوشمند بصری  ، زمانی که ما شیء را جا به جا می کنیم خطوط نقطه چین عمودی و افقی درگوشه ی پایین سمت راست  شیء ظاهر می شوند و ما کار تراز کردن اشیاء را بهتر می توانیم انجام دهیم.


Rotate: چرخش

منوی Home
com01.ir
open image

Rotate Right 90  چرخش به راست ۹۰ درجه

Rotate Left 90 : چرخش به چپ ۹۰  درجه

Flip Jorizontal : چرخش افقی

Flip vertical : چرخش عمودی

More Rotation Option: گزینه های بیشتر برای اعمال تنظیمات دلخواه در مورد چرخش اشیاء


Size: اندازه   👈 بررسی گزینه ها در آموزش های بعدی👉


علامت Quick styles: برای اعمال تغییرات ظاهری به اشکال (Shape ) و کادر متون کاربرد دارد. فرمت های پیش فرض استوری لاین

منوی Home
com01.ir

open image

حالا برای اعمال تنظیمات ظاهری دلخواه از گزینه های ذیل استفاده می کنیم :

Shape fill : رنگ درون شکل یا درون کادر

منوی Home
com01.ir

open image

گزینه های مربوط به Shape fill :

No fill: بدون رنگ.

More fill color: رنگ های بیشتر که می توانیم به دلخواه انخاب کنیم.

Eyedropper: دادن الگوی خاصی به شکل ، با انتخاب شیء مربوطه و انتخاب این گزینه ، موس را روی هر موردی که ببریم و کلیک کنیم فرمت آن مورد به شکل انتخابی ما اعمال می شود(مثل قطره چکان).

Picture: اعمال یک تصویر خاص به شکل ( به جای اینکه کادر ما از رنگ پر شود از تصویر دلخواه ما پر می شود).

Gradient: طرح بندی خاصی از رنگ ( مثلا گوشه ی سمت راست پر رنگ و به سمت پایین کم رنگ و….).

Texture: اعمال یک بافت خاص به شکل ( دادن بافت خاصی به شکل) هم پیش فرض های استوری لاین هست و هم ما می توانیم بافت یا تصویر خاصی رو وارد استوری لاین کرده و به شکل اعمال کنیم.


Shape Outline: رنگ کادر دور شل یا کادر دور متن

منوی Home
com01.ir

open image

گزینه های مربوط به Shape Outline:

No Outline: بدون رنگ

More Outline color: رنگ های بیشتر و انتخاب های بیشتر

Eyedropper:دادن الگوی خاصی به کادر اطراف شکل ، با انتخاب شیء مربوطه و انتخاب این گزینه ، موس را روی هر موردی که ببریم و کلیک کنیم فرمت آن مورد به شکل انتخابی ما اعمال می شود(مثل قطره چکان).

Weight: عرض کادر اطراف شکل ( می توانیم انتخاب کنیم که عرض به چه میزان  باشد).

Dashes ( خط تیره): تعیین طرح کادر اطراف متن یا شکل (مثلا نقطه چین و ….).


Shape Effect: دادن افکت های مختلف به شکل یا کادر دور متن

منوی Home
com01.ir

open image

گزینه های مربوط به Shape effect :

Shadow: ایجاد سایه برای شکل

Reflection:  ایجاد بازتاب برای شکل

Glow: ایجاد یک نوع تابش یا حرارت اطراف شکل (مثل نور اطراف خورشید).

Soft Edges : ایجاد نرمی برای اضلاع و لبه های شکل

 

🔔🔔ادامه دارد……..😊

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.