منوی Home در نرم افزار Storyline (قسمت چهارم)

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 0

منوی Home در نرم افزار Storyline (قسمت چهارم)

 

با com01 همراه باشید…🌷 😊

ادامه ی گزینه های مختلف منوی Home

زیر منو Drawing

برای انجام تنظیمات ظاهری بیشتر به اشکال باید وارد منوی home و زیر شاخه ی Drawing شویم و با کلیک روی علامت فلش گوشه ی سمت راست این کادر وارد پنجره ی تنظیمات سفارشی اشکال شویم.

منوی Home
com01.ir
open image

  بررسی گزینه هایFormat Shape

Line color: تنظیمات رنگ کادر اطراف شکل 

شامل موارد ذیل می باشد:


No line :بدون رنگ ( اگر شکل مورد نظر کادر  رنگی داشته باشد با انتخاب این گزینه، بی رنگ می شود).

Solid line :انتخاب یک رنگ خاص  برای کادر اطراف شکل.

Gradient line :استفاده از ترکیب رنگ های مختلف برای کادر اطراف  شکل.

 

Gradient شامل موارد ذیل می باشد:

منوی Home
com01.ir

 Preset colors :  انتخاب گرادیانت های پیش فرض استوری لاین

Type: انتخاب نوع ترکیب بندی رنگ ها که دارای ۴ حالت می باشد و در شکل زیر مشاهده می کنید.

Liner: خطی

Radial: شعاعی یا پرتوی

Rectangular: مستطیلی یا شروع رنگ از یک گوشه

Path: به صورت مسیری از رنگ ها

Direction: مسیر رنگ ها

Angle: زاویه ی ترکیب رنگ ها که فقط در حالت Liner فعال می باشد برای سایر حالات به صورت پیش فرض تنظیم می شود.

Gradient Stops : نقاط مختلف گرادیانت ( ترکیب رنگ ها شامل قسمت های مختلفی به نام Stop است که باعث می شود رنگ مورد نظر در آن نقطه متوقف شود و رنگ بعدی شروع شود). شامل موارد زیر می باشد.

  • Add: اضافه کردن نقاط

  • Remove: پاک کردن نقاط

  • Stops position : موقعیت نقاط توقف رنگ

  • Color : انتخاب رنگ برای ترکیب با سایر رنگ ها

  • Transparency : ایجاد شفافیت در رنگ ها

Line Style: تنظیمات ظاهری کادر اطراف شکل

Width: عرض کادر اطراف شکل

Compound Type : استفاده از خطوط چندگانه و ترکیب آنها در کادر اطراف شکل

Dash Type : ایجاد خطوط تیره و نقطه چین مختلف به عنوان کادر اطراف شکل

Cap Type : انتخاب یک سبک برای پایان دادن به خطوط (یعنی انتهای خط چگونه باشد)

Flat:تخت باشد

Round:گرد باشد

Square:مربع باشد

 
منوی Home
com01.ir

Join Type:  زمانی که خطوط در حال قطع کردن یکدیگر هستند به چه شکلی باشند( هنگام به هم پیوستن خطوط کادر اطراف شکل).

round : گرد

bevel : مورب

miter : خطوط گوشه های کادر مثل شکل ذیل به حالت تیز در می آید.

منوی Home
com01.ir

در ویدئو ذیل به بررسی مختصر  دو بخش Line color و  Line style میپردازیم.😊👇

 
   

🔔🔔ادامه دارد……..😊

مطالب مرتبط👇
منوی Home در نرم افزار Storyline (قسمت اول)
منوی Home در نرم افزار Storyline (قسمت دوم)
منوی Home در نرم افزار Storyline (قسمت سوم)
 

ارسال پاسخ