منوی Home در نرم افزار Storyline (قسمت پنجم)

منوی Home در نرم افزار Storyline (قسمت پنجم)

با com01 همراه باشید…🌷 😊

ادامه ی گزینه های مختلف منوی Home

زیر منو Drawing

برای انجام تنظیمات ظاهری بیشتر به اشکال باید وارد منوی home و زیر شاخه ی Drawing شویم و با کلیک روی علامت فلش گوشه ی سمت راست این کادر وارد پنجره ی تنظیمات سفارشی اشکال شویم.

منوی Home
com01.ir
منوی Home
com01.ir

 بررسی گزینه های  Shape effect

منوی Home
com01.ir

shadow (ایجاد سایه برای شکل)

Presets : انتخاب نوع سایه برای شکل 

Color : انتخاب رنگ سایه برای شکل

Transparency : ایجاد شفافیت برای سایه ی شکل

Size : انتخاب سایز های مختلف برای سایه ی شکل

Blur :تعیین میزان  محو بودن سایه

Angle : تعیین زوایای مختلف برای سایه ی شکل

Distance : تعیین فاصله ی سایه از شکل 

منوی Home
com01.ir

Reflection ( انعکاس تصویر شکل)

Glow ( ایجاد اشعه اطراف شکل مثل اشعه ی خورشید اطراف خورشید)

Soft edge ( ایجاد نرمی اطراف اضلاع شکل)

در ویدئو ذیل به بررسی مختصر  بخش Shape effect میپردازیم.😊👇

 بررسی گزینه های  Picture

منوی Home
com01.ir

Presets : انتخاب رنگ تصویر ( نرمال، تیره، روشن، رنگی)

Brightness : میزان روشنایی تصویر

Contrast : تعیین شدت نور تصویر

Transparency : ایجاد شفافیت برای تصویر

Color : تعیین رنگ برای تصویر

Mode: تعیین حالات مختلف برای تصویر

Reset picture : بازگردانی تصویر به تنظیمات اولیه ی آن

در ویدئو ذیل به بررسی مختصر  بخش Picture میپردازیم.😊👇

 بررسی گزینه های  Text

Vertical alignment : چیدمان عمودی متن

*Top : بالا کادر

*Middle : وسط کادر

*Bottom : پایین کادر


Text direction : مسیر نوشتن متن

*Horizontal : افقی

*Rotate 90 : با چرخش 90 درجه ی متن

*Rotate 270 : با چرخش 270 درجه ی متن


Auto fit : تنظیم خودکار متن با کادر اطراف آن

*Do not Auto fit : اتوماتیک تنظیم نشود.

*Shrink text on overflow : اگر متن در زمان تنظیمات کوچ و بزرگ یا بالا و پاین بردن با اندازه ی کادر هماهنگ نباشد به طور اتوماتیک کوچک می شود و از کادر خارج نمی شود.

*Resize shape to fit text : کادر را متناسب با اندازه ی متن تنظیم  میکند.


Internal margin : تنظیمات حاشیه ی داخلی  متن

*Left : فاصله ی  متن از سمت چپ

*Right :فاصله ی  متن از سمت راست

*Top :فاصله ی  متن از سمت بالا

*Bottom :فاصله ی  متن از سمت پایین

در ویدئو ذیل به بررسی مختصر  بخش Text میپردازیم.😊👇

 

🔔🔔ادامه دارد……..😊

مطالب مرتبط👇
منوی Home در نرم افزار Storyline (قسمت اول)
منوی Home در نرم افزار Storyline (قسمت دوم)
منوی Home در نرم افزار Storyline (قسمت چهارم)
منوی Home در نرم افزار Storyline (قسمت سوم)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *