آموزش منوی Insert در نرم افزار استوری لاین۲ کار با Controls( بخش Radio Buttons  )

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 0

آموزش منوی Insert در نرم افزار استوری لاین۲ کار با Controls( بخش Radio Buttons  ) منوی Insert برای افزودن عناصر مختلف به پروژه استفاده می شود. با com01 همراه باشید……😊🌷👇

آموزش منوی Insert در نرم افزار استوری لاین۲ کار با Controls( بخش Check Boxes)

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 0

آموزش منوی Insert در نرم افزار استوری لاین۲ کار با Controls( بخش Check Boxes  ) منوی Insert برای افزودن عناصر مختلف به پروژه استفاده می شود. با com01 همراه باشید……😊🌷👇

آموزش منوی Insert در نرم افزار استوری لاین۲ کار با Controls( بخش Hotspot )

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 0

آموزش منوی Insert در نرم افزار استوری لاین۲ کار با Controls( بخش Hotspot ) منوی Insert برای افزودن عناصر مختلف به پروژه استفاده می شود. با com01 همراه باشید……😊🌷👇

آموزش منوی Insert در نرم افزار استوری لاین۲( کار با Controls)

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 0

آموزش منوی Insert در نرم افزار استوری لاین۲( کار با Controls) منوی Insert برای افزودن عناصر مختلف به پروژه استفاده می شود. با com01 همراه باشید……😊🌷👇

کپتیویت نسخه۹ درس ۳۳ [متن وفیلم]

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 0

کپتیویت نسخه۹ درس ۳۳ [متن وفیلم] آشنایی با قسمت success . failure . hint ناحیه کلیک کردنی در کپتیویت ورژن ۹🙂 با com01 همراه باشید…🙂🌷👇

آموزش منوی Insert در نرم افزار استوری لاین۲( کار با Mouse)

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 0

آموزش منوی Insert در نرم افزار استوری لاین۲( کار با Mouse) منوی Insert برای افزودن عناصر مختلف به پروژه استفاده می شود. با com01 همراه باشید……😊🌷👇