کپتیویت نسخه۹ درس ۳۰[متن وفیلم]

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 0

کپتیویت نسخه۹ درس ۳۰ [متن و فیلم ] آشنایی با درج کلید در کپتیویت ورژن ۹قسمت اول🙂 با com01 همراه باشید…🙂🌷👇

کپتیویت نسخه۹ درس ۲۹[متن وفیلم]

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 0

کپتیویت نسخه۹ درس ۲۹ [متن و فیلم ] آشنایی با نوشتن در حالت انیمیشنی در کپتیویت ورژن ۹🙂 با com01 همراه باشید…🙂🌷👇

فایل PDF کتاب حرکات اصلاحی سه استاد (دکتر دانشمندی، علیزاده و قراخانلو)، فصل پنجم

ارسال شده در: کتاب | 0

فایل PDF کتاب حرکات اصلاحی سه استاد (دکتر دانشمندی، علیزاده و قراخانلو)، فصل پنجم با com01 همراه باشید…🙂🌷👇