🎷🎷توجه: هر کدام از آموزش ها که اخیرا در سایت قرار داده شده است حاوی کلمه 👈جدید 👉 در جلوی لینک آموزش است.

   

🎥 مقدمه :

کامتاسیا ورژن ۹ به همراه آموزش [متن و صوت] مقدمه

🎥 درس۱ :

آموزش فعالیت با بخش کامتاسیا رکوردر

🎥 درس ۲ :

آموزش فعالیت با بخش کامتاسیا رکوردر قسمت های capture و effects

🎥 درس ۳ :

آموزش فعالیت با بخش کامتاسیا رکودرشامل منو effect گزینه های use mouse click و options

🎥 درس ۴ :

 فعالیت با نوار منو بالایی کامتاسیا رکوردر ( camtasia recorder )  منو tools گزینه های : camtasia/screencast.com/options