نرم افزار captivate

captivate

آموزش نرم افزار تولید محتوای Adobe Captivate

💿آموزش نرم افزارادوب کپتیویت Adobe Captivait(مقدمه)

💿آموزش نرم افزارادوب کپتیویت Adobe Captivait(رسانه، تعامل)

💿آموزش Adobe Captivate (محیط کاری نرم افزار ، آشنایی با سربرگ File)

💿آشنایی با شبیه سازی نرم افزار در کپتیویت

💿آشنایی با فارسی سازی در نرم افزار در Captivate