آموزش نرم افزار تولید محتوای Adobe Captivate

 

توجه داشته باشید که :تازه ترین مطلب منتشر شده حاوی کلمه  👈جدید 👉  می باشد .

 

💿نرم افزار Adobe Captivete چیست؟

 

💿مقدمه[متن،اینفوگرافیک،فیلم]

 

💿درس۱[اینفوگرافیک،متن]  نرم افزار تعاملی به چه معناست؟

 

💿درس۲[اینفوگرافیک و متن] آشنایی با سربرگ File

 

💿درس ۳[فیلم و متن]  آشنایی با منو Edit

 

💿درس۴[اینفوگرافیک و متن] آشنایی با شبیه سازی

 

💿درس ۵[اینفوگرافیک و متن] آشنایی با فارسی سازی

 

💿درس۶[اینفوگرافیک و متن] ایجاد یک پروژه ی خالی

 

💿درس ۷[فیلم و متن] آشنایی با منو View 

 

💿درس ۸[فیلم و متن] آشنایی با نوار ابزارها در کپتیویت

 

💿درس ۹[عکس و متن] آشنایی با تنظیمات پروژه 

 

💿درس ۱۰[متن و عکس] آشنایی با شیوه ویرایش پروژه 

 

💿درس ۱۱[متن و عکس] آشنایی با شیوه ویرایش پروژه 

 

💿درس ۱۲[متن و عکس]آشنایی با آیکن Assets  ، Slide panel ،Timeline و تنظیمات صدا

 

💿درس ۱۳[متن و عکس] آشنایی با تنظیم نمایش نشانگر ماوس ، حذف کردن صدای کلیک ماوس از همه اسلاید ها ، درج تصاویر

 

💿درس ۱۴[متن و عکس] آشنایی با تنظیم درج کردن عنوان ها ، اصلاح ظاهر متون

 

💿درس ۱۵[متن و عکس]آشنایی با افزایش یا کاهش زمان نمایش عناصر در پروژه کپتیویت  و جا به جایی عناصر در تایم لاین 

 

💿۹ درس ۱۶[متن و عکس]نکات مهم و کاربردی فعالیت در قسمت تایم لاین

 

💿درس ۱۷[متن و عکس]آشنایی با درج کردن و تنظیمات جعبه برجسته یا همان HighLight Box

 

💿درس ۱۸[متن ]آشنایی با ضبط صدا 

 

💿درس ۱۹[متن و عکس ]آشنایی با ویرایش فایل صوتی

 

💿درس ۲۰[متن و عکس ] آشنایی با کتابخانه 

 

💿درس ۲۱[متن و عکس ] آشنایی با نحوه حذف عناصر در کتابخانه 

 

💿درس ۲۲[متن و عکس ] آشنایی با تغییر رنگ نوشته و پس زمینه 

 

💿درس ۲۳[متن و فیلم] آشنایی با نوار ابزار text و به طور اختصاصی text captionقسمت اول

 

💿درس ۲۴[متن و فیلم] آشنایی با نوار ابزار text و به طور اختصاصی text captionقسمت دوم

💿درس ۲۵[متن و فیلم] آشنایی با درج سایت

 

💿درس ۲۶[متن و فیلم] آشنایی با درج انیمیشن در کپتیویت

 

💿درس ۲۷[متن و فیلم] آشنایی تغییر اندازه پروژه در کپتیویت

 

💿درس ۲۸ [ متن و فیلم ] آشنایی با تغییر اندازه پروژه ( برش اندازه ) 

 

💿درس ۲۹ [ متن و فیلم ] آشنایی با نوشتن متن در حالت انیمیشنی 

 

💿درس ۳۰ [ متن و فیلم ] آشنایی با کلید قسمت اول

 

💿درس ۳۱ [ متن و فیلم ] آشنایی با کلید قسمت دوم

 

💿درس ۳۲ [ متن و فیلم ] آشنایی با ناحیه کلیک کردنی قسمت اول

 

💿درس ۳۳ [ متن و فیلم ] آشنایی با قسمت success . failure . hint ناحیه کلیک کردنی 

 

💿درس ۳۴ [ متن و فیلم ] آشنایی با اعمال افکت برو روی تصویر 

 

💿درس ۳۵ [ متن و فیلم ] آشنایی با ضبط صدا بر روی اسلاید

 

💿درس ۳۶ [ متن و فیلم ] آشنایی با ضبط صدا بر روی اسلاید

 

💿درس۳۷ [ متن و فیلم ]آشنایی با Rollover caption

 

💿درس ۳۸ [ متن و فیلم ]فعالیت با اسلاید content01

 

💿شبیه سازی نرم افزار کپتیویت قسمت اول [ متن و فیلم ]

 

💿شبیه سازی نرم افزار کپتیویت قسمت دوم [ متن و فیلم ] 

 

💿درس ۳۹ [ متن و فیلم ] آشنایی با assessment یا همان ارزیابی

 

💿درس ۴۰ [ متن و فیلم ] ادامه فعالیت با assessment یا همان ارزیابی

 

💿درس ۴۱ [ متن و فیلم ] آشنایی با assessment یا همان ارزیابی

 

💿درس ۴۲ [ متن و فیلم ] ادامه فعالیت با training یا همان آموزش

 

💿درس ۴۳ [ متن و فیلم ] فعالیت با Quizing یا همان آزمون (قسمت های :ایجاد Quizing /سئوالات چند گزینه ای/انواع سئوالات (Graded . Survey . Pretest )/برگه سئوالات و برگه نمره ها/Numbering /Shuffle Answer)

 

💿درس ۴۴ [ متن و فیلم ] ادامه فعالیت با Quizing یا همان آزمون (قسمت های :/Multiple answer/Partial score/Numbering/Caption : Correct . Incomplete/Time Limit/Time Out Caption/Button : Clear . Back . Skip)

💿درس ۴۵ [ متن و فیلم ] ادامه فعالیت با Quizing یا همان آزمون ( قسمت های : /on success/no of attempts/infinite attempts/retry message/failure message/last attempts/ reporting )

 

💿درس ۴۶ [ متن و فیلم ] فعالیت با Quizing یا همان آزمون قسمت کارنامه یا Quiz Results

 

💿درس ۴۷ [ متن و فیلم ] فعالیت با اسلاید سئوالی True/False یا درست و اشتباه

 

💿درس ۴۸ [ متن و فیلم] فعالیت با اسلاید سئوالی Fill In The Blank یا پرکردن جای خالی

 

💿درس ۴۹ [ متن و فیلم] فعالیت با اسلاید سئوالی Short Answer یا کوتاه پاسخ

 

💿درس ۵۰ [ متن و فیلم] فعالیت با اسلاید سئوالی Matching یا جورکردنی

 

💿درس ۵۱ [ متن و فیلم] فعالیت با اسلاید سئوالی HotSpot یا کلیک کردنی

 

💿درس ۵۲ [ متن و فیلم] فعالیت با اسلاید سئوالی Sequence یا مرتب کردنی

 

💿درس ۵۳ [ متن و فیلم] فعالیت با اسلاید سئوالیRating Scale یا نظر سنجی

 

💿درس ۵۴ [ متن و فیلم] فعالیت با بانک سئوالات

 

💿 تمرین ویدئویی ایجاد کلیه اسلاید های سئوالی  (جدید)

 

! توجه داشته باشید که این صفحه دائما بروز می شود !