آموزش نرم افزار تولید محتوای Adobe Captivate

🎷🎷توجه: هر کدام از آموزش ها که اخیرا در سایت قرار داده شده است حاوی کلمه 👈جدید 👉 در جلوی لینک آموزش است.

💿نرم افزار Adobe Captivete چیست؟

💿آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه ۹مقدمه[متن،اینفوگرافیک،فیلم]

💿آموزش نرم افزار کپتیویت  نسخه ۹درس۱[اینفوگرافیک،متن]  نرم افزار تعاملی به چه معناست؟

💿آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس۲[اینفوگرافیک و متن] آشنایی با سربرگ File

💿آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۳[فیلم و متن]  آشنایی با منو Edit

💿آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس۴[اینفوگرافیک و متن] آشنایی با شبیه سازی

💿آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۵[اینفوگرافیک و متن] آشنایی با فارسی سازی

💿آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس۶[اینفوگرافیک و متن] ایجاد یک پروژه ی خالی

💿آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۷[فیلم و متن] آشنایی با منو View 

💿آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۸[فیلم و متن] آشنایی با نوار ابزارها در کپتیویت

💿آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۹[عکس و متن] آشنایی با تنظیمات پروژه 

💿آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۱۰[متن و عکس] آشنایی با شیوه ویرایش پروژه 

💿آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۱۱[متن و عکس] آشنایی با شیوه ویرایش پروژه 

💿آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۱۲[متن و عکس]آشنایی با آیکن Assets  ، Slide panel ،Timeline و تنظیمات صدا

💿آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۱۳[متن و عکس] آشنایی با تنظیم نمایش نشانگر ماوس ، حذف کردن صدای کلیک ماوس از همه اسلاید ها ، درج تصاویر

💿آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۱۴[متن و عکس] آشنایی با تنظیم درج کردن عنوان ها ، اصلاح ظاهر متون

💿آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۱۵[متن و عکس]آشنایی با افزایش یا کاهش زمان نمایش عناصر در پروژه کپتیویت  و جا به جایی عناصر در تایم لاین 

💿آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۱۶[متن و عکس]نکات مهم و کاربردی فعالیت در قسمت تایم لاین

💿آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۱۷[متن و عکس]آشنایی با درج کردن و تنظیمات جعبه برجسته یا همان HighLight Box

💿آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۱۸[متن ]آشنایی با ضبط صدا 

💿آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۱۹[متن و عکس ]آشنایی با ویرایش فایل صوتی

💿آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۲۰[متن و عکس ] آشنایی با کتابخانه 

💿آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۲۱[متن و عکس ] آشنایی با نحوه حذف عناصر در کتابخانه 

💿آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۲۲[متن و عکس ] آشنایی با تغییر رنگ نوشته و پس زمینه 

💿آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه ۹ درس ۲۳[متن و فیلم] آشنایی با نوار ابزار text و به طور اختصاصی text captionقسمت اول

💿آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه ۹ درس ۲۴[متن و فیلم] آشنایی با نوار ابزار text و به طور اختصاصی text captionقسمت دوم

💿آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۲۵[متن و فیلم] آشنایی با درج سایت

💿 آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه ۹ درس ۲۶[متن و فیلم] آشنایی با درج انیمیشن در کپتیویت

💿 آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه ۹ درس ۲۷[متن و فیلم] آشنایی تغییر اندازه پروژه در کپتیویت

💿 آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه ۹ درس ۲۸ [ متن و فیلم ] آشنایی با تغییر اندازه پروژه ( برش اندازه ) 

💿 آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه ۹ درس ۲۹ [ متن و فیلم ] آشنایی با نوشتن متن در حالت انیمیشنی 

💿 آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه ۹ درس ۳۰ [ متن و فیلم ] آشنایی با کلید قسمت اول

💿 آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه ۹ درس ۳۱ [ متن و فیلم ] آشنایی با کلید قسمت دوم

💿 آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه ۹ درس ۳۲ [ متن و فیلم ] آشنایی با ناحیه کلیک کردنی قسمت اول

💿 آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه ۹ درس ۳۳ [ متن و فیلم ] آشنایی با قسمت success . failure . hint ناحیه کلیک کردنی در کپتیویت ورژن ۹

💿 آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه ۹ درس ۳۴ [ متن و فیلم ] آشنایی با اعمال افکت برو روی تصویر در کپتیویت ورژن ۹

💿 آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه ۹ درس ۳۵ [ متن و فیلم ] آشنایی با ضبط صدا بر روی اسلاید در کپتیویت ورژن ۹(جدید)