تمرینات PNF چیست و کاربرد آن در توانبخشی به چه صورت می باشد؟

تمرینات PNF چیست و کاربرد آن در توانبخشی به چه صورت می باشد؟ PNF فلسفه درماني توسعه يافته در سال 1950 توسط كابات(kabat) است که تحت نظارت درمانگرهاي بدني نات و وس (knott,voss) گسترش يافته است. با com01 همراه باشید…🙂🌷👇