تمرینات PNF چیست و کاربرد آن در توانبخشی به چه صورت می باشد؟

  تمرینات PNF چیست و کاربرد آن در توانبخشی به چه صورت می باشد؟ با com01 همراه باشید….😊👇🌷   PNF فلسفه درماني توسعه يافته در سال ۱۹۵۰ توسط كابات(kabat) است که تحت نظارت درمانگرهاي بدني نات و وس (knott,voss) گسترش … Read More