اموزش تصویری برنامه نویسی html تگ هایhtml , body , head , b

آموزش زبان برنامه نویسی html دروس ۳ و ۴ در com01 تگ html چیست؟ تگ (tag) ها عبارت هایی هستند که ما آنها را به شکل فوق می بینیم : <نام تگ> و هدف آنها واگذاری و شناختن نوع بخصوصی از محتوا به مرورگرها می … Read More

اموزش تصویری برنامه نویسی html مقدمه

اموزش تصویری برنامه نویسی html مقدمه Html یک زبان بسیار شیرین است . ابتدا با تگ های بسیار ابتدایی شروع و بعدا با گذشت زمان گسترش یافت. سیر فرآیند این زبان را از صفحاتی کاملا استاتیک و ثابت تصور کنید در اولین … Read More