آموزش تصویری کار با Trigger ها در نرم افزار Story line بخش common

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 0

آموزش تصویری کار با Trigger ها در نرم افزار Story line بخش common Trigger چیست؟🤔 Trigger چه کاربردی دارد؟🤔 با com01 همراه باشید…🙂🌷👇   👈Trigger ها ابزارهای تعاملی در استوری لاین هستند.👉   بخش common تریگرها: open image تغییر حالت … ادامه یافت

کپتیویت نسخه۹ درس ۳۴ [متن وفیلم]

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 0

کپتیویت نسخه۹ درس ۳۴ [متن و فیلم ] آشنایی با اعمال افکت برو روی تصویر در کپتیویت ورژن ۹🙂 با com01 همراه باشید…🙂🌷👇

آموزش منوی Insert در نرم افزار استوری لاین۲ کار با Controls( بخش Data Entry )

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 0

آموزش منوی Insert در نرم افزار استوری لاین۲ کار با Controls( بخش Data Entry  ) منوی Insert برای افزودن عناصر مختلف به پروژه استفاده می شود. با com01 همراه باشید……😊🌷👇 در این درس به آموزش کار با Data entry می پردازیم.😊

آموزش منوی Insert در نرم افزار استوری لاین۲ کار با Controls( بخش Radio Buttons  )

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 0

آموزش منوی Insert در نرم افزار استوری لاین۲ کار با Controls( بخش Radio Buttons  ) منوی Insert برای افزودن عناصر مختلف به پروژه استفاده می شود. با com01 همراه باشید……😊🌷👇

آموزش منوی Insert در نرم افزار استوری لاین۲ کار با Controls( بخش Check Boxes)

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 0

آموزش منوی Insert در نرم افزار استوری لاین۲ کار با Controls( بخش Check Boxes  ) منوی Insert برای افزودن عناصر مختلف به پروژه استفاده می شود. با com01 همراه باشید……😊🌷👇