رازهای کپتیویت ورژن 9 درس 52 [متن و تصویر]

رازهای کپتیویت ورژن 9 درس 52 [متن و تصویر] فعالیت با اسلاید سئوالی Sequence یا مرتب کردنی : طی درس شماره 52  ما قصد داریم یک اسلاید سئوالی ایجاد کرده و درنهایت با سئوالات Sequence یا همان مرتب کردنی فعالیت … Read More

رازهای کپتیویت ورژن 9 درس 51 [متن،فیلم]

رازهای کپتیویت ورژن 9 درس 51 [متن،فیلم]   فعالیت با اسلاید سئوالی HotSpot یا کلیک کردنی : طی درس شماره 51  ما قصد داریم سئوالات کلیک کردنی و طریقه ایجاد و تنظیم آنها را در محیط نرم افزار ادوب کپتیویت … Read More

رازهای کپتیویت ورژن 9 درس 50 [متن و تصویر]

رازهای کپتیویت ورژن 9 درس 50 [متن و تصویر] فعالیت با اسلاید سئوالی Matching یا جورکردنی : طی درس شماره 50  ما قصد داریم یک اسلاید سئوالی ایجاد کرده و درنهایت با سئوالات Matching یا همان جورکردنی فعالیت نمائیم . … Read More