زبان های برنامه نویسی طراحی سایت

زبان های برنامه نویسی طراحی سایت چه زبان هایی برای برنامه نویسی سایت به کار می رود؟🤔 زبان های استاتیک و داینامیک چه تفاوت هایی با هم دارند؟🤔 سایت پویا چه تفاوتی با سایت ایستا دارد؟🤔 با com01 همراه باشید…🙂🌷👇