محتوا پادشاه نیست بلکه قلمرو پادشاهی است !

 

محتوای آموزشی

اهمیت استفاده از رسانه های آموزشی در فرآیند تدریس

ابزار و رسانه های آموزشی و كمك آموزشی یكی از لوازم فرآیند یادگیری است و بر عمق و وسعت یادگیری می افزاید و به توانایی دانش آموزان ارتقا می بخشد. استفاده از رسانه ها، بی تردید امروزه یکی از کاربردی ترین و موثرترین ابزار در امر یادگیری و تسهیل آن به شمار می رود.

رسانه آموزشی ترجمه Media Instruction است كه در لغت به واسطه، وسیله، ماده وسط، رابط دو چیز، حد فاصل و بالاخره وسیله نقل و انتقال تعریف شده است. تمام این معانی با آنچه اصطلاحا رسانه آموزشی نامیده می شود مطابقت دارد.

رسانه آموزشی به كلیه امكاناتی اطلاق می شود كه می توانند شرایطی را در كلاس به وجود آورند كه تحت آن شرایط شاگردان قادرند، اطلاعات، رفتار و مهارت های جدیدی را با درك كامل به دست آورند. تجارب متعدد نشان داده است كه استفاده از رسانه ها در میزان یادگیری شاگردان اثر می گذارد وازطرف دیگر از طول زمان لازم برای آموزش می كاهد.

در طراحی محتوای الکترونیکی تنها به ارائه‌ی متن اکتفا نمی‌شود. بلکه تلاش می شود تا با به کارگیری امکانات و ابزارهای پیشرفته‌ی چند رسانه‌ای و تعاملی محیط کلاس بازسازی گردد و از فرایند یادگیری اطمینان حاصل شود.

حجم اطلاعاتی که در جهان امروز تولید و به جهانیان عرضه می شود غیر قابل تصور است و اینترنت و ارائه اطلاعات به صورت دیجیتالی بیش‌ترین سهم انتقالی را دارد.


سعی بر این داریم تا محتوای ناب و متناسب با سن افراد و همچنین قابلیت درک بالا ارائه دهیم


محتوای آموزشیopen image

امروزه آموزش الکترونیکی، به ایجاد تحول در سیستم آموزشی به معنای آموزش انتخابی نیازمند است. مراکز تحقیقاتی بر روی تولید محتوای آموزشی کوچک، اتصال محتواها، تولید ترکیبی محتوا، سنجش هوشمند  میزان فراگیری دانشجو و دانش آموز، اجازه انتخاب به هر دو در شکل‌دهی واحدهای درسی و … متمرکز هستند. به طور کلی فرآیند تحقیق به سمت آموزش انتخابی و آموزش هوشمند در حرکت است.