آموزش بخش منوها در نرم افزار تولید محتوای استوری لاین

🎬 آموزش تصویری منوی Insert در نرم افزار Storyline2

🎬آموزش تصویری منوی Transition در نرم افزار Storyline2

🎬آموزش تصویری منوی انیمیشن (Animation) در نرم افزار StoryLine

🎬آموزش تصویری کار با بخش Motion در منوی animation در نرم افزار StoryLine