ایجاد یک اسلاید جدید در نرم افزار تولید محتوای Storyline

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 0

ایجاد یک اسلاید جدید در نرم افزار تولید محتوای Storyline در این آموزش با روش های ایجاد یک اسلاید جدید در نرم افزار  تولید محتوای Storyline و توضیح مختصر اسلایدهای پیش فرض این نرم افزار آشنا می شوید. با com01 … ادامه یافت

کپتیویت نسخه۹ درس ۲۷[متن وفیلم]

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 0

کپتیویت نسخه۹ درس ۲۷ [متن و فیلم ] آشنایی با تغییر اندازه پروژه در کپتیویت ورژن ۹🙂 با com01 همراه باشید…🙂🌷👇

کپتیویت نسخه۹ درس ۲۶[متن وفیلم]

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 0

کپتیویت نسخه۹ درس ۲۶[متن و فیلم ] آشنایی با درج انیمیشن در کپتیویت ورژن ۹🙂 با com01 همراه باشید…🙂🌷👇

کپتیویت نسخه۹ درس ۲۵[متن وفیلم]

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 0

کپتیویت نسخه۹ درس ۲۵[متن و فیلم ] آشنایی با درج کردن سایت در کپتیویت ورژن ۹🙂 با com01 همراه باشید…🙂🌷👇

کپتیویت نسخه۹ درس ۲۴[متن وفیلم]

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 0

کپتیویت نسخه۹ درس ۲۴[متن و فیلم ] آشنایی با نوار ابزار text در کپتیویت ورژن ۹🙂 با com01 همراه باشید…🙂🌷👇