رازهای کپتیویت ورژن 9 درس 50 [متن و تصویر]

رازهای کپتیویت ورژن 9 درس 50 [متن و تصویر] فعالیت با اسلاید سئوالی Matching یا جورکردنی : طی درس شماره 50  ما قصد داریم یک اسلاید سئوالی ایجاد کرده و درنهایت با سئوالات Matching یا همان جورکردنی فعالیت نمائیم . … Read More