کپتیویت نسخه۹ درس ۳۳ [متن وفیلم]

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 0

کپتیویت نسخه۹ درس ۳۳ [متن وفیلم] آشنایی با قسمت success . failure . hint ناحیه کلیک کردنی در کپتیویت ورژن ۹🙂 با com01 همراه باشید…🙂🌷👇

آموزش منوی Insert در نرم افزار استوری لاین۲( کار با Mouse)

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 0

آموزش منوی Insert در نرم افزار استوری لاین۲( کار با Mouse) منوی Insert برای افزودن عناصر مختلف به پروژه استفاده می شود. با com01 همراه باشید……😊🌷👇

کپتیویت نسخه۹ درس ۳۲ [متن وفیلم]

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 0

کپتیویت نسخه۹ درس ۳۲ [متن و فیلم ] آشنایی با درج ناحیه کلیک کردنی در کپتیویت ورژن ۹🙂 با com01 همراه باشید…🙂🌷👇

آموزش منوی Insert در نرم افزار استوری لاین۲

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 2

آموزش منوی Insert در نرم افزار استوری لاین۲ منوی Insert برای افزودن عناصر مختلف به پروژه استفاده می شود. با com01 همراه باشید……😊🌷👇

نمونه بازی شمارش توپ ها درس اول ریاضی دوم دبستان با نرم افزار استوری لاین

ارسال شده در: آموزشی, بازی, تولید محتوا, نرم افزار | 0

نمونه بازی شمارش توپ ها درس اول ریاضی دوم دبستان با نرم افزار استوری لاین فصل اول : عدد و رقم عدد و شمارش با com01 همراه باشید……😊🌷👇