منوی Home در نرم افزار Storyline (قسمت پنجم)

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 0

منوی Home در نرم افزار Storyline (قسمت پنجم) با com01 همراه باشید…🌷 😊 ادامه ی گزینه های مختلف منوی Home

کپتیویت نسخه۹ درس ۳۱ [متن وفیلم]

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 0

کپتیویت نسخه۹ درس ۳۱ [متن و فیلم ] آشنایی با درج کلید در کپتیویت ورژن ۹قسمت دوم🙂 با com01 همراه باشید…🙂🌷👇

کپتیویت نسخه۹ درس ۳۰[متن وفیلم]

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 0

کپتیویت نسخه۹ درس ۳۰ [متن و فیلم ] آشنایی با درج کلید در کپتیویت ورژن ۹قسمت اول🙂 با com01 همراه باشید…🙂🌷👇