آموزش مجازی بخش مجموعه ها ریاضی دهم

بخشی از آموزش مجازی ریاضی دهم بخش مجموعه ها

  • تعریف مجموعه

  • انواع مجموعه

  • تعریف انواع مجموعه

  • تعریف بازه یا فاصله

 

?برای دیدن بخشی از آموزش مجازی ریاضی دهم روی تصویر زیر کلیک کنید.?

حجم فایل ۵٫۱۶ مگابایت

ریاضی دهم