آموزش نرم افزار تولید محتوای StoryLine

🎷🎷توجه: هر کدام از آموزش ها که اخیرا در سایت قرار داده شده است حاوی کلمه 👈جدید 👉 در جلوی لینک آموزش است.

مقدمه

نرم افزار تولید محتوای استوری لاین چیست و چه کاربردی دارد؟

منوها

منوها در نرم افزار استوری لاین

آزمون سازی

آزمون سازی و انواع آزمون در استوری لاین

🎬نرم افزار استوری لاین چیست ؟ و چه کاربردی در تولید محتوا دارد ؟

🎬آموزش تصویری راست چین کردن منوها

🎬آموزش تصویری افکت دادن به متون و هم چنین فارسی سازی متون

🎬منوی insert  

🎬آموزش قرار دادن موسیقی پس زمینه

🎬منوی animation

🎬منوی design

🎬منوی transition

🎬کار با بخش motion در منو animation

🎬ایجاد متغیر متنی

🎬ایجاد دکمه

🎬تبدیل اشیا به مجموعه ای از دکمه ها

🎬 کار با trigger ها

🎬ایجاد لایه

🎬ایجاد اسلاید سئوالی قسمت اول graded

🎬ایجاد اسلاید سئوالی قسمت دوم survey

🎬ایجاد اسلاید سئوالی قسمت سوم freeform

🎬ایجاد اسلاید سئوالی قسمت چهارم draw from bank

🎬ایجاد اسلاید سئوالی درست غلط

🎬ایجاد اسلاید سئوالی multiple choice در اسلاید سئوالی graded

🎬ایجاد اسلاید سئوالی word bank در اسلاید سئوالی graded

🎬ایجاد اسلاید سئوالی matching drag and drop در اسلاید سئوالی graded

🎬ایجاد اسلاید سئوالی matching drop down در اسلاید سئوالی graded

🎬 ایجاد اسلاید سئوالی sequence drag and drop  در اسلاید سئوالی graded

🎬ایجاد اسلاید سئوالی sequence drop down در اسلاید سئوالی graded

🎬ایجاد اسلاید سئوالی numeric در اسلاید سئوالی graded

🎬ایجاد اسلاید سئوالی hotspot در اسلاید سئوالی graded

🎬ایجاد اسلاید سئوالی drag and drop در اسلاید سئوالی freeform

🎬ایجاد اسلاید سئوالی pic one  در اسلاید سئوالی freeform

🎬ایجاد اسلاید سئوالی text entry در اسلاید سئوالی freeform

🎬آموزش ساخت پازل با نرم افزار تولید محتوای Storyline

🎬ایجاد یک اسلاید جدید در نرم افزار تولید محتوای Storyline

🎬 منوی Home در نرم افزار تولید محتوای Storyline  قسمت اول

🎬 منوی Home در نرم افزار تولید محتوای Storyline قسمت دوم

🎬 منوی Home در نرم افزار تولید محتوای Storyline قسمتسوم 

🎬 منوی Home در نرم افزار تولید محتوای Storyline قسمتچهارم

🎬 منوی Home در نرم افزار تولید محتوای Storyline قسمتپنجم 

🎬آموزش منوی Insert در نرم افزار استوری لاین۲ (جدید)