آموزش نرم افزار تولید محتوای StoryLine

storyline / اسلاید سوالی

آموزش نرم افزار تولید محتوای StoryLine

🎷🎷توجه: هر کدام از آموزش ها که اخیرا در سایت قرار داده شده است حاوی کلمه 👈جدید 👉 در جلوی لینک آموزش است.

🎬نرم افزار StoryLine چیست و چه کاربردی در تولید محتوا دارد؟

🎬 آموزش تصویری منوی Insert در نرم افزار Storyline2

🎬آموزش تصویری منوی Design در نرم افزار StoryLine

🎬آموزش تصویری منوی Transition در نرم افزار Storyline2

🎬آموزش تصویری منوی انیمیشن (Animation) در نرم افزار StoryLine

🎬آموزش تصویری کار با بخش Motion در منوی animation در نرم افزار StoryLine

🎬آموزش تصویری راست چین کردن منوها در نرم افزار storyLine

🎬فارسی سازی دکمه های next و preview  

🎬آموزش تصویری ایجاد دکمه در نرم افزار Storyline

🎬آموزش تبدیل اشیاء به مجموعه ای از دکمه ها در نرم افزار Story Line

🎬 آمورش تصویری افکت دادن به متون و فارسی سازی متون در نرم افزارStoryline 

🎬آموزش تصویری ایجاد متغییر متنی در نرم افزار Storyline

🎬آموزش ایجاد لایه در نرم افزار Storyl

🎬آموزش تصویری کار با Trigger ها در نرم افزار Story line بخش 1

🎬ایجاد اسلاید سوالی در نرم افزار Storyline (جدید)

🎬آموزش تصویری قراردادن موسیقی پس زمینه در نرم افزار StoryLine