آموزش تصویری ایجاد اسلاید سوالی Pic One در اسلاید سوالی Freeform

آموزش تصویری ایجاد اسلاید سوالی Pic One در اسلاید سوالی Freeform کاربردPic Oneدر اسلاید های سوالی Freeform چیست؟ با com01 همرا باشید…. کاربرد کلی اسلاید های    Freeform    👇👇 👈انتخاب یک یا چند شیء از بین اشیاء مختلف.👉 👈ایجاد سوالات … Read More