بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

آموزش تصویری ایجاد اسلاید سوالی Numeric در اسلاید سوالی Graded

آموزش تصویری ایجاد اسلاید سوالی Numeric در اسلاید سوالی Graded اسلاید Numeric چیست و چه کاربردی دارد؟🤔…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

برخی از بهترین نرم افزارهای آزمون ساز

برخی از بهترین نرم افزارهای آزمون ساز آزمون سازی الکترونیکی چه اهمیتی دارد ؟ آزمون…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

آموزش تصویری ایجاد اسلاید سوالی Numeric در اسلاید سوالی Graded

آموزش تصویری ایجاد اسلاید سوالی Numeric در اسلاید سوالی Graded اسلاید Numeric چیست و چه کاربردی دارد؟🤔…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

برخی از بهترین نرم افزارهای آزمون ساز

برخی از بهترین نرم افزارهای آزمون ساز آزمون سازی الکترونیکی چه اهمیتی دارد ؟ آزمون…

Read More