کلیدهای میانبر نرم افزار ادوب کپتیویت [متن،عکس]

کلیدهای میانبر نرم افزار ادوب کپتیویت [متن،عکس]   طی این مطلب ما کلیه کلید های مبانبر در نرم افزار ادوب کپتیویت را برای شما دوستان عزیزان معرفی  نام برده ایم . لازم به ذکر است به این کلید ها کلید … Read More

تمرین ویدئویی ایجاد کلیه اسلاید های سئوالی [ویدئو]

تمرین ویدئویی ایجاد کلیه اسلاید های سئوالی [ویدئو]   طی این مطلب ما قصد داریم تا اسلاید های سئوالی که تا به اینجا آموزش داده ایم را برای شما دوستان گرامی طی یک ویدئو آموزشی ایجاد نمائیم ، در این … Read More