آموزش تصویری ایجاد اسلاید سوالی Drag and Drop در اسلاید سوالیFreeform

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 0

آموزش تصویری ایجاد اسلاید سوالی  Drag and Drop در اسلاید سوالی Freeform کاربرد Drag and Drop در اسلاید های سوالی Freeform چیست؟ با com01 همرا باشید….

آموزش تصویری ایجاد اسلاید سوالی Matching Drag and Drop در اسلاید سوالی Graded

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا | 0

آموزش تصویری ایجاد اسلاید سوالی Matching Drag and Drop در اسلاید سوالی Graded اسلاید Matching Drag and Drop چیست و چه کاربردی دارد؟🤔 با com01 همراه باشید….🙂🌷

ایجاد اسلاید سوالی در نرم افزار Storyline . قسمت سوم…. Freeform

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا | 0

ایجاد اسلاید سوالی در نرم افزار Storyline . قسمت سوم…. freeform در Storyline چند نوع اسلاید سوالی داریم؟🤔 کاربرد هر کدام از انواع اسلاید های سوالی چگونه است؟😀 با com01 همراه باشید…🙂🌷👇

ایجاد اسلاید سوالی در نرم افزار Storyline . قسمت اول… Graded

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا | 0

ایجاد اسلاید سوالی در نرم افزار Storyline. قسمت اول… Graded در Storyline چند نوع اسلاید سوالی داریم؟🤔 کاربرد هر کدام از انواع اسلاید های سوالی چگونه است؟😀 با com01 همراه باشید…🙂🌷👇