دسامبر 15, 2017

اولین تاکسی پرنده در آسمان دبی آزمایش شد

اولین تاکسی پرنده در آسمان دبی آزمایش شد. با com01 در دنیای تکنولوژی همراه باشید…🙂🌷👇

Read More
دسامبر 15, 2017

اولین تاکسی پرنده در آسمان دبی آزمایش شد

اولین تاکسی پرنده در آسمان دبی آزمایش شد. با com01 در دنیای تکنولوژی همراه باشید…🙂🌷👇

Read More