کپتیویت نسخه۹ درس ۲۷[متن وفیلم]

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 0

کپتیویت نسخه۹ درس ۲۷ [متن و فیلم ] آشنایی با تغییر اندازه پروژه در کپتیویت ورژن ۹🙂 با com01 همراه باشید…🙂🌷👇