کپتیویت نسخه۹ درس ۳۳ [متن وفیلم]

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 0

کپتیویت نسخه۹ درس ۳۳ [متن وفیلم] آشنایی با قسمت success . failure . hint ناحیه کلیک کردنی در کپتیویت ورژن ۹🙂 با com01 همراه باشید…🙂🌷👇

کپتیویت نسخه۹ درس ۳۲ [متن وفیلم]

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 0

کپتیویت نسخه۹ درس ۳۲ [متن و فیلم ] آشنایی با درج ناحیه کلیک کردنی در کپتیویت ورژن ۹🙂 با com01 همراه باشید…🙂🌷👇

کپتیویت نسخه۹ درس ۳۱ [متن وفیلم]

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 0

کپتیویت نسخه۹ درس ۳۱ [متن و فیلم ] آشنایی با درج کلید در کپتیویت ورژن ۹قسمت دوم🙂 با com01 همراه باشید…🙂🌷👇

کپتیویت نسخه۹ درس ۳۰[متن وفیلم]

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 0

کپتیویت نسخه۹ درس ۳۰ [متن و فیلم ] آشنایی با درج کلید در کپتیویت ورژن ۹قسمت اول🙂 با com01 همراه باشید…🙂🌷👇

کپتیویت نسخه۹ درس ۲۹[متن وفیلم]

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 0

کپتیویت نسخه۹ درس ۲۹ [متن و فیلم ] آشنایی با نوشتن در حالت انیمیشنی در کپتیویت ورژن ۹🙂 با com01 همراه باشید…🙂🌷👇