تولید محتوا (content) چیست؟

تولید محتوا چیست؟🤔 content…. تولید محتوا(content) دو اصل اساسی دارد که دانستن آن به درک مفهوم محتوا کمک شایانی می کند. 1.کپی نباشد 2.حاوی مطالب (علمی ، فنی و…) معتبر وصحیح باشد. با com01 همراه باشید…..🙂🌷👇