زبان آلمانی با چاشنی خلاقیت و تکنولوژی[متن]

 زبان آلمانی با چاشنی خلاقیت و تکنولوژی[متن] با com01 همراه باشید….🙂🌷👇 (UNESCO )یونسکو اعتقاد دارد میتوان رتبه دهم را از نظر سختی  به زبان آلمانی اختصاص داد.البته زبان آلمانی نیز زیبایی های خاص خودش را دارد .

ربات معلم ، وسیله ای که تا به حال هرگز ندیده اید[همراه با تصویر]

ارسال شده در: اتفاقات دنیای تکنولوژی | 0

ربات معلم ، وسیله ای که تا به حال هرگز ندیده اید[همراه با تصویر] با com01 همراه باشید….🙂🌷👇