ایجاد اسلاید سوالی در نرم افزار Storyline . قسمت دوم…. Survey

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا | 0

ایجاد اسلاید سوالی در نرم افزار Storyline . قسمت دوم…. Survey در Storyline چند نوع اسلاید سوالی داریم؟🤔 کاربرد هر کدام از انواع اسلاید های سوالی چگونه است؟😀 با com01 همراه باشید…🙂🌷

ایجاد اسلاید سوالی در نرم افزار Storyline . قسمت اول… Graded

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا | 0

ایجاد اسلاید سوالی در نرم افزار Storyline. قسمت اول… Graded در Storyline چند نوع اسلاید سوالی داریم؟🤔 کاربرد هر کدام از انواع اسلاید های سوالی چگونه است؟😀 با com01 همراه باشید…🙂🌷👇

برخی از بهترین نرم افزارهای آزمون ساز

ارسال شده در: تولید محتوا, دانستنی ها, نرم افزار | 0

برخی از بهترین نرم افزارهای آزمون ساز آزمون سازی الکترونیکی چه اهمیتی دارد ؟ آزمون های آنلاین و مجازی چه مزایایی دارند ؟ با com01 همراه باشید…