بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

لینک چیست ؟ و چه تاثیری در بهینه سازی یک سایت دارد؟

آموزش بهینه سازی وب سایت ( seo ) درس ۸ در com01.ir لینک چیست ؟ و چه…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

نرم افزار StoryLine چیست و چه کاربردی در تولید محتوا دارد؟

نرم افزار StoryLine چیست و چه کاربردی در تولید محتوا دارد؟ با com01 همراه باشید……

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

برخی از نرم افزارهای فیلمبرداری از صفحه نمایش برای ساخت محتوای آموزشی

برخی از نرم افزارهای فیلمبرداری از صفحه نمایش برای ساخت محتوای آموزشی چرا فیلم برداری…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

تولید محتوا

 تولید محتوا Generated Content  تو اطاقم نشسته بودم ، آفتاب با شعله های طلایی اش فضای…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

seo ، آموزش بهینه سازی وب سایت ( seo ) درس ۱

آموزش بهینه سازی وب سایت ( seo ) درس ۱ در com01.ir در این دروس قصد داریم…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

لینک چیست ؟ و چه تاثیری در بهینه سازی یک سایت دارد؟

آموزش بهینه سازی وب سایت ( seo ) درس ۸ در com01.ir لینک چیست ؟ و چه…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

نرم افزار StoryLine چیست و چه کاربردی در تولید محتوا دارد؟

نرم افزار StoryLine چیست و چه کاربردی در تولید محتوا دارد؟ با com01 همراه باشید……

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

برخی از نرم افزارهای فیلمبرداری از صفحه نمایش برای ساخت محتوای آموزشی

برخی از نرم افزارهای فیلمبرداری از صفحه نمایش برای ساخت محتوای آموزشی چرا فیلم برداری…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

تولید محتوا

 تولید محتوا Generated Content  تو اطاقم نشسته بودم ، آفتاب با شعله های طلایی اش فضای…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

seo ، آموزش بهینه سازی وب سایت ( seo ) درس ۱

آموزش بهینه سازی وب سایت ( seo ) درس ۱ در com01.ir در این دروس قصد داریم…

Read More