آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۵[اینفوگرافیک و متن]

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 0

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس ۵[اینفوگرافیک و متن] آشنایی با فارسی سازی در نرم افزار در Captivate🙂 با com01 همراه باشید….🙂🌷👇

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس۴[اینفوگرافیک و متن]

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 0

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس۴[اینفوگرافیک و متن] آشنایی با شبیه سازی نرم افزار در کپتیویت 🙂 با com01 همراه باشید….🙂🌷👇

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس۲[اینفوگرافیک و متن]

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا | 0

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه۹ درس۲[اینفوگرافیک و متن] آشنایی با محیط کاری نرم افزار🙃 آشنایی با سربرگ File و زیر مجموعه های آن 🙂 با com01 همراه باشید….🙂🌷👇

آموزش نرم افزار کپتیویت نسخه ۹مقدمه[متن،اینفوگرافیک،فیلم]

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 0

آموزش نرم افزارادوب کپتیویت Adobe Captivate  مقدمه با شرکت ادوبی و پیشینه آن بیشتر آشنا شویم نرم افزار ادوب کپتیویت چیست؟🤔 قابلیت های نرم افزار ادوب کپتیویت چیست ؟🤔 سیستم مورد نیاز برای نصب ادوب کپتیویت چیست ؟🤔 راهنمای نصب و راه اندازی ادوب … ادامه یافت