کپتیویت نسخه۹ درس ۳۱ [متن وفیلم]

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 0

کپتیویت نسخه۹ درس ۳۱ [متن و فیلم ] آشنایی با درج کلید در کپتیویت ورژن ۹قسمت دوم🙂 با com01 همراه باشید…🙂🌷👇

کپتیویت نسخه۹ درس ۳۰[متن وفیلم]

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 0

کپتیویت نسخه۹ درس ۳۰ [متن و فیلم ] آشنایی با درج کلید در کپتیویت ورژن ۹قسمت اول🙂 با com01 همراه باشید…🙂🌷👇

کپتیویت نسخه۹ درس ۲۹[متن وفیلم]

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 0

کپتیویت نسخه۹ درس ۲۹ [متن و فیلم ] آشنایی با نوشتن در حالت انیمیشنی در کپتیویت ورژن ۹🙂 با com01 همراه باشید…🙂🌷👇

کپتیویت نسخه۹ درس ۲۸[متن وفیلم]

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 0

کپتیویت نسخه۹ درس ۲۸ [متن و فیلم ] آشنایی با تغییر اندازه پروژه ( برش اندازه ) در کپتیویت ورژن ۹🙂 با com01 همراه باشید…🙂🌷👇

کپتیویت نسخه۹ درس ۲۷[متن وفیلم]

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 0

کپتیویت نسخه۹ درس ۲۷ [متن و فیلم ] آشنایی با تغییر اندازه پروژه در کپتیویت ورژن ۹🙂 با com01 همراه باشید…🙂🌷👇