آموزش کامتاسیا(Camtasia) درس ۴ به همراه [متن و عکس]

کامتاسیا(Camtasia) درس ۴ به همراه [متن و عکس] درس چهارم کامتاسیا آموزش فعالیت با نوار منو بالایی کامتاسیا رکوردر ( camtasia recorder )  منو tools گزینه های camtasia/screencast.com/options : با com01 همراه باشید….🙂🌷👇

آموزش کامتاسیا(Camtasia) درس ۳ به همراه [متن و عکس]

کامتاسیا(Camtasia) درس ۳ به همراه [متن و عکس] درس سوم کامتاسیا آموزش فعالیت با نوار منو بالایی کامتاسیا رکوردر ( camtasia recorder  )  شامل منو effect گزینه های use mouse click و options : با com01 همراه باشید….🙂🌷👇