آموزش تصویری راست چین کردن منوها در نرم افزار storyLine

آموزش تصویری راست چین کردن منوها در نرم افزار storyLine منوها به صورن پیش فرض در نرم افزار Storyline به زبان انگلیسی و چپ چین هستند برای فارسی سازی و راست چین کردن منوها چه باید کرد ؟ با com01 … Read More