بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

آموزش تصویری کار با بخش Motion در منوی animation در نرم افزار StoryLine

آموزش تصویری کار با بخش Motion در منوی animation در نرم افزار StoryLine Motion چیست؟🤔…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

آموزش تصویری منوی انیمیشن (Animation) در نرم افزار StoryLine

آموزش تصویری منوی انیمیشن (Animation) در نرم افزار StoryLine کارکرد منوی Animation چیست؟ با com01 همراه…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

آموزش تصویری راست چین کردن منوها در نرم افزار storyLine

آموزش تصویری راست چین کردن منوها در نرم افزار storyLine منوها به صورن پیش فرض…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

برخی از نرم افزارهای فیلمبرداری از صفحه نمایش برای ساخت محتوای آموزشی

برخی از نرم افزارهای فیلمبرداری از صفحه نمایش برای ساخت محتوای آموزشی چرا فیلم برداری…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

رایانش ابری چیست ؟

☁رایانش ابری چیست ؟  What is cloud computing?☁ با com01 همراه باشید…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

آموزش تصویری کار با بخش Motion در منوی animation در نرم افزار StoryLine

آموزش تصویری کار با بخش Motion در منوی animation در نرم افزار StoryLine Motion چیست؟🤔…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

آموزش تصویری منوی انیمیشن (Animation) در نرم افزار StoryLine

آموزش تصویری منوی انیمیشن (Animation) در نرم افزار StoryLine کارکرد منوی Animation چیست؟ با com01 همراه…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

آموزش تصویری راست چین کردن منوها در نرم افزار storyLine

آموزش تصویری راست چین کردن منوها در نرم افزار storyLine منوها به صورن پیش فرض…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

برخی از نرم افزارهای فیلمبرداری از صفحه نمایش برای ساخت محتوای آموزشی

برخی از نرم افزارهای فیلمبرداری از صفحه نمایش برای ساخت محتوای آموزشی چرا فیلم برداری…

Read More
بهمن ۰۳, ۱۳۹۶

رایانش ابری چیست ؟

☁رایانش ابری چیست ؟  What is cloud computing?☁ با com01 همراه باشید…

Read More