رازهای فعالیت با کپتیویت درس 40 [متن وفیلم]

رازهای فعالیت با کپتیویت درس 40 [متن وفیلم]   ادامه فعالیت با assessment یا همان ارزیابی در کپتیویت : طی درس 40  قصد داریم تا نکات مهمی راجع به assessment یا همان ارزیابی را در کپتیویت بیان نمائیم .طی درس … Read More

رازهای فعالیت با کپتیویت درس 39 [متن وفیلم]

رازهای فعالیت با کپتیویت درس 39 [متن وفیلم]   آشنایی با assessment یا همان ارزیابی در کپتیویت : طی درس 39  قصد داریم تا دربارهassessment یا همان ارزیابی در کپتیویت با یکدیگر صحبت کنیم و با یکدیگر یک پروژه ارزیابی را … Read More

شبیه سازی نرم افزار در کپتیویت ورژن۹ قسمت دوم [متن و فیلم]

شبیه سازی نرم افزار در کپتیویت ورژن9 [متن و فیلم] قسمت دوم طی درس قبلی ما از لحظه اول فعالیت با کپتیویت ورژن 9 تا زمان فشردن کلید END بر روی صفحه کلید را توضیح دادیم و کلیه فعالیت هایمان … Read More

شبیه سازی نرم افزار در کپتیویت ورژن9 قسمت اول [متن و فیلم]

شبیه سازی نرم افزار در کپتیویت ورژن9[متن و فیلم] قسمت اول ابتدا باید این نکته رو بادآوری کنیم که ما قبلا طی درس شماره 4 این مطلب رو به صورت متن و تصویر به شما آموزش داده ایم ولی اینک … Read More