کپتیویت نسخه۹ درس ۲۹[متن وفیلم]

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 0

کپتیویت نسخه۹ درس ۲۹ [متن و فیلم ] آشنایی با نوشتن در حالت انیمیشنی در کپتیویت ورژن ۹🙂 با com01 همراه باشید…🙂🌷👇