ایجاد یک اسلاید جدید در نرم افزار تولید محتوای Storyline

ایجاد یک اسلاید جدید در نرم افزار تولید محتوای Storyline در این آموزش با روش های ایجاد یک اسلاید جدید در نرم افزار  تولید محتوای Storyline و توضیح مختصر اسلایدهای پیش فرض این نرم افزار آشنا می شوید. با com01 … Read More

ایجاد اسلاید سوالی در نرم افزار Storyline . قسمت چهارم…. Draw from Bank

ایجاد اسلاید سوالی در نرم افزار Storyline . قسمت چهارم…. Draw from Bank در Storyline چند نوع اسلاید سوالی داریم؟🤔 کاربرد هر کدام از انواع اسلاید های سوالی چگونه است؟🤔 با com01 همراه باشید…🙂🌷👇