آموزش تصویری کار با Trigger ها در نرم افزار Story line بخش common

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 0

آموزش تصویری کار با Trigger ها در نرم افزار Story line بخش common Trigger چیست؟🤔 Trigger چه کاربردی دارد؟🤔 با com01 همراه باشید…🙂🌷👇   👈Trigger ها ابزارهای تعاملی در استوری لاین هستند.👉   بخش common تریگرها: open image تغییر حالت … ادامه یافت

آموزش منوی Insert در نرم افزار استوری لاین۲ کار با Controls( بخش Check Boxes)

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 0

آموزش منوی Insert در نرم افزار استوری لاین۲ کار با Controls( بخش Check Boxes  ) منوی Insert برای افزودن عناصر مختلف به پروژه استفاده می شود. با com01 همراه باشید……😊🌷👇

آموزش منوی Insert در نرم افزار استوری لاین۲

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا, نرم افزار | 2

آموزش منوی Insert در نرم افزار استوری لاین۲ منوی Insert برای افزودن عناصر مختلف به پروژه استفاده می شود. با com01 همراه باشید……😊🌷👇

آموزش تصویری کار با Trigger ها در نرم افزار Storyline بخش ۱

ارسال شده در: آموزشی, تولید محتوا | 0

آموزش تصویری کار با Trigger ها در نرم افزار Story line بخش ۱ Trigger چیست؟🤔 Trigger چه کاربردی دارد؟🤔 با com01 همراه باشید…🙂🌷👇