آموزش تصویری کار با Trigger ها در نرم افزار Story line بخش Media

آموزش تصویری کار با Trigger ها در نرم افزار Story line بخش Media Trigger چیست؟🤔 Trigger چه کاربردی دارد؟🤔 👈کاربرد: مثلا کنار آموزش نوشتاری یک درس میخواهیم کاربر با فشردن دکمه ای خاص ، بخشی از آموزش را به صورت … Read More

آموزش تصویری کار با Trigger ها در نرم افزار Story line بخش Common (جابه جایی در اسلاید ها و Lightbox)

آموزش تصویری کار با Trigger ها در نرم افزار Story line بخش common Trigger چیست؟🤔 Trigger چه کاربردی دارد؟🤔 👈کار با Jump to slide  ،  Jump to scene  ، Light box slide با com01 همراه باشید…🙂🌷👇