تعداد صفحات: ۲۶ / حجم فایل: ۱.۳MB

برای دریافت فایل فوق به آیدی com01ir@ در تلگرام یا آیدی com01.ir@ در

اینستاگرام پیام دهید.

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

رمز فایل: com01.ir

بخشی از کتاب

فصل ۲: دستگاه حسی حرکتی

  1. نرم افزار و سخت افزار حسی حرکتی
  2. جنبه های عصبی عضلانی ثبات وضعیتی و ثبات مفصل
  3. پاتولوژی حس عمقی
  4. خلاصه

فصل دوم: دستگاه حسی حرکتی

جاندا معتقد بود که مفاصل، عضلات و دستگاه عصبی از نظر عملکردی یکپارچه هستند و فرضیه رویکرد او به عدم تعادل عضلانی نیز یکپارچگی دستگاه حسی و دستگاه حرکتی بود. جاندا بیان داشت اگر چه این دو دستگاه از نظر آناتومیکی از یکدیگر جدا هستند اما در غالب دستگاه حسی حرکتی[۱] به شکل یک واحد عمل می کنند. دستگاه حسی حرکتی یک دستگاه کلی[۲] است و عملکرد کل بدن را تنظیم می کند و دارای ارتباطات درونی متعدد است. اطلاعات حسی[۳] از طریق دستگاه عصبی مرکزی و محیطی دریافت و به پاسخ های حرکتی[۴] منتهی می شوند که یک سیستم چرخه ای[۵] را ایجاد می کند که در آن اطلاعات آوران[۶] از محیط در دستگاه عصبی مرکزی پردازش می شوند و سپس به صورت اطلاعات وابران[۷] به دستگاه حرکتی باز می گردند. در ادامه، فعالیت حرکتی فیدبک های آوران[۸] بیشتری را برای ادامه چرخه فراهم می نماید (به شکل۱-۲رجوع کنید). به دلیل وجود ارتباط درونی هر تغییر در دستگاه حسی حرکتی در جایی از دستگاه منعکس می گردد.


[۱] .Sensorinotor System

[۲] .Global

[۳] .Sensory Information

[۴] .Motor Response

[۵] .Looped System

[۶] .Afferent Information

[۷] .Efferent Information

[۸] .Afferent Feadback