تعداد صفحات: ۱۲۲ / حجم فایل: ۶.۷۹MB

برای دریافت فایل فوق به آیدی com01ir@ در تلگرام یا آیدی com01.ir@ در

اینستاگرام پیام دهید.

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

رمز فایل: com01.ir

فصل ۳: عکس العمل های زنجیره ای

 1. عکس العمل های زنجیره ای
 2. زنجیره های مفصلی
 3. زنجیره های عضلانی
 4. زنجیره های نورولوژیک
 5. خلاصه

عکس العمل های زنجیره ای

در بیماران دارای درد اسکلتی عضلانی مزمن[۱]، منبع درد به ندرت دلیل واقعی درد است. پزشک اهل چک کارِل لوویت[۲] بیان کرد؛ (کسی که محل درد را درمان کند، اغلب به بیراهه رفته است). همکار لوویت، ولادیمیر جاندا مفهوم پاتولوژی اسکلتی عضلانی را به صورت عکس العمل زنجیره ای بیان کرد. او طرفدار سخت این مساله بود که اگر جایی به دنبال منبع سندرم های درد[۳] بگردید، اغلب علائم را دور از محل اولیه بروز مشکل می یابید.

جاندا بیان داشت که بسته به اعمال متقابل دستگاه های اسکلتی، عضلانی و عصبی مرکزی (که در فصل ۱ تشریح شد) دیسفانکشن هر مفصل یا عضله در کیفیت و عملکرد دیگری منعکس می گردد، این بازتاب نه تنها به طور موضعی بلکه بصورت عمومی نیز ظهور پیدا می کند. جاندا دریافت که عضله و فاشیا[۴] در چندین بخش مفصل مشترک هستند، در نتیجه حرکت و پاتولوژی اسکلتی عضلانی هرگز جدا از یکدیگر نیستند. او اغلب در مورد زنجیره های عضلانی سخن می گفت، گروهی از عضلات که از نظر عملکردی دارای ارتباط درونی هستند. از آنجا که عضلات باید بار را بین مفاصل توزیع کنند و برای حرکات ناحیه دیستال، ثبات ناحیه پروگزیمال را فراهم نمایند، در حقیقت هیچ حرکتی منفرد نیست. برای مثال عضلات ثبات دهنده تنه قبل از شروع حرکت اندام های فوقانی یا تهتانی فعال می شوند (هادجز و ریچاردسون۱۹۹۷الف، ۱۹۹۷ب)؛ در نتیجه این امکان وجود دارد که پاتولوژی شانه به ثبات تنه یا پاتولوژی تنه به حرکت شانه مربوط باشد.


[۱] .Chronic musculoskeletal pain

[۲] .Karel Lewit

[۳] .Pain syndrome

[۴] .Fascia

فصل ۴: پاتومکانیک های درد اسکلتی عضلانی و عدم تعادل عضلانی

 1. آسیب شناسی درد اسکلتی-عضلانی
 2. پاتومکانیک های عدم تعادل عضلانی
 3. دلیل سفتی و ضعف عضله
 4. طبقه بندی جاندا از الگوهای عدم تعادل عضلانی
 5. خلاصه

جاندا معتقد بود که درد تنها راهی است که دستگاه اسکلتی عضلانی بوسیله آن می تواند از خود حفاظت کند. همان طور که در فصول قبلی گفته شده است. در پاتولوژی عملکردی دستگاه حسی حرکتی، به اهمیت بررسی دیسفانکشن نسبت به جراحت های ساختاری اشاره شده است. درد اسکلتی عضلانی مزمن اغلب از یک پاتولوژی عملکردی به همراه التهاب ساختاری ناشی از آن به وجود می آید. جاندا بیان کرد که جراحت های ساختاری به ندرت خود باعث درد می شوند؛ در مقابل، فرآیندهای التهابی اطراف جراحت ساختاری باعث بروز درد می شوند. اغلب، محل درد، دلیل درد نیست؛ متاسفانه، برخی درمانگران به جای دلیل درد (عملکرد) بر ناحیه درد مزمن (ساختار) تمرکز می کنند. درک پاتولوژی عملکردی درمانگران را مجبور می کند تا راهکار خود را برای مدیریت درد اسکلتی عضلانی مزمن را مجددا مورد ارزیابی قرار دهند.

این فصل با یادآوری پاتولوژی درد اسکلتی عضلانی شروع می شود. در ادامه پاتومکانیک های عدم تعادل عضلات به همراه بحث در مورد دستگاه های عضلانی تونیک و فازیک و الگوهای حرکتی غلط ارائه می گردند. سپس دلایل احتمالی سفتی و ضعف عضله توضیح داده می شود و با طبقه بندی سندروم های عدم تعادل عضلانی جاندا نتیجه گیری می گردد.

فصل ۵: ارزیابی عملکردی عدم تعادل عضلانی

 1. تحلیل عضلانی وضعیت بدنی ایستاده
 2. ارزشیابی تعادل
 3. ارزشیابی راه رفتن
 4. خلاصه

بخش دوم

ارزیابی عملکردی عدم تعادل عضلانی

ارزیابی عملکردی عدم تعادل عضلانی شامل سابقه بیمار و شکایت های او، روند ارتوپدی و مهم ترین آن ها، مشاهدات بصری و معاینات دستی است. آزمایشات در بردارنده جمع آوری بخش های کوچک اطلاعاتی، بدون توجه به این که چه میزان بدیهی به نظر برسند و ترکیب آن ها به صورت یک سناریو که سبب شناسی و پاتومکانیزم های احتمالی مشکلات بیمار را توصیف نماید می باشد. ارزیابی عملی نه تنها به مهارت های گوناگون و درک علمی عمیق از عناوینی که در بخش یک، بحث شدند نیاز دارد بلکه همچنین نیازمند درک روشن از آناتومی عملکردی و حرکت شناسی آن می باشد.

فصل ۶: ارزیابی الگوهای حرکتی

 1. الگوهای حرکتی پایه جاندا
 2. سایر آزمون های حرکتی، آزمون های مکمل جاندا
 3. آزمون های عضلانی دستی انتخابی
 4. خلاصه

آزمون های کلاسیک ارزیابی قدرت عضلانی شامل اعمال مقاومت در برابر حرکت مشخص عضله ای است که مورد ازمون قرار می گیرد .قدرت[عضله] در امتداد خط ساختاری[۱] مبدا [سر ثابت] و انتهای عضله (سر‌متحرک) در مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. حرکت عملکردی[۲] هرگز منفرد نیست زیرا همواره حرکت توسط چندین عضله به عنوان عضلات حرکت دهنده اصلی[۳]، عضلات همکار[۴] (سینرژی) یا عضلات ثابت کننده[۵] ایجاد می‌شود که با یکدیگر هماهنگ می باشند. به علاوه، قدرت عملکردی[۶] به فعال سازی بیشینه[۷] نیاز ندارد، در مقابل شروع[۸] و زمانبندی عضله[۹] مهم تر است. بنابراین، آزمون دستی کلاسیک قدرت عضله[۱۰] اطلاعات کافی و قابل اطمینانی را در مورد فراخوانی[۱۱] تمامی عضلات درگیر در حرکت عملکردی فراهم نمی نماید. هرچند آزمون دستی عضله (MMT)[۱۲] ابزاری مهم است، چیزی بیشتر از تعیین میزان کمی ضعف عضله به درمانگران می دهد. عضلاتی که درآزمون دستی عضله قوی هستند ممکن است در واقع در زمان اجرای یک الگوی حرکتی هماهنگ شده[۱۳] مهار شده باشند. از طرفی، عضلاتی که در آزمون دستی عضله ضعیف هستند ممکن است فقط مهار شده باشند. جاندا آن را فلجی عضلانی کاذب[۱۴] نامید (جاندا ۱۹۸۹). او اظهار داشت که سه مشخصه در فلجی عضلانی کاذب وجود دارد: هیپوتونی (کاهش تون عضله)[۱۵]، امتیاز ۴ از ۵ در آزمون دستیاری عضله و شروع تأخیری[۱۶] یا عدم وجود فعالیت الکتریکی عضلانی (EMG)[۱۷]. با توجه به نظر جاندا، تحلیل الگوی حرکت از بررسی درد در ارزیابی پاتولوژی های عملکردی قابل اطمینان تر است زیرا درد بسیار ذهنی[۱۸] و درونی است. الگوی حرکت بلافاصله بعد از ارزیابی وضعیت بدنی مورد آزمایش قرار می‌گیرند، تا لمس یا تسهیل توسط درمانگر هیچ یک از الگوهای حرکتی را تحت تاثیر قرار ندهد.


[۱] .Structural Lines

[۲] .Functional Movement

[۳] .Prime Movers

[۴] .Synergists

[۵] .Stabilizers

[۶] .Functonal Strength

[۷] .Maximal Activation

[۸] .Muscle Onset

[۹] .Muscle Timing

[۱۰] .Classic Manual Muscle Strength Testing

[۱۱] .Recruitment

[۱۲] .Manual Muscle Testing

[۱۳] .Coordinated Movement Pattern

[۱۴] .PseudoParesis

[۱۵] .Hypotonia

[۱۶] .Delayed Onset

[۱۷] .Absent EMG

[۱۸] .Subjective

فصل ۷: آزمون طول عضله

 1. تکنیک ارزیابی طول عضله
 2. عضلات یک چهارم تحتانی
 3. عضلات یک چهارم فوقانی
 4. هایپرموبیلیتی
 5. خلاصه

همان طور که در فصل ۴ شرح داده شد، جاندا گروهی از عضلات مستعد سفتی را شناسایی کرد (به جدول ۲-۴ در صفحه ۸۳ رجوع کنید). سفتی عضلانی، دامنه حرکتی را کاهش می دهد، فعال سازی [عضلانی] را تسهیل[۱] می کند (که اغلب نامطلوب است) یا باعث مهار عضله سمت مقابل[۲] می گردد. درمانگران باید قادر به محاسبه سفتی عضله باشند و علل احتمالی آن را تعین کنند تا موثرترین درمان را به کار گیرند. عموما، ارزیابی طول عضله بعد از ارزیابی الگوی حرکت اجرا می شود و به منظور تائید مشاهدات بالینی به عمل آمده طی ارزشیابی های الگوی حرکت و وضعیت بدنی مورد استفاده قرار می گیرد. با اشاره به گفته منس و سیمونز[۳] «تون یا تنش عضله از لحاظ فیلوژیکی به دو عامل وابسته است: ویژگی های ویسکوالاستیک پایه ای بافت های نرم مربوط به عضله و درجه فعال سازی شبکه انقباضی عضله» (منس و سیمونز ۲۰۰۱، صفحه ۱۵۹؛ به جدول ۱-۷ رجوع کنید). ویژگی های ویسکوالاستیک پایه ای عضله، کوتاهی[۴]، سفتی[۵] و از دست دادن توسعه پذیری[۶] (طول) را در بر می گیرد، در حالی که شبکه انقباضی شامل افزایش فعالیت انقباضی است که در اسپاسم های تریسموس[۷]* عضلات مفصل فک اسفلی-گیجگاهی[۸] یا کج گردنی اسپاسمودیک[۹]** دیده می شود. با توجه به تغییرات ویسکوالاستیک، ممکن است عضله به طور ثانویه برای جبران کوتاهی تارهای انقباضی[۱۰] یا نزدیک شدن (ریترکشن)[۱۱] بافت همبند برون عضلانی[۱۲] یا فاشیای مجاور، کوتاه یا خشک گردد (کاهش در توسعه پذیری). از طرف دیگر، تون انقباضی عضله[۱۳] ممکن است اکثر تارها یا بخشی از تارهای عضلانی را در برگیرد، همان گونه که در باندهای سفت[۱۴] در نقاط ماشه ای نیز دیده می شود (به فصل ۸ رجوع کنید).


[۱] .Facilitates Activation

[۲] .Reciprocal Muscle

[۳] .Mense and Simons

[۴] .Tightness

[۵] .Stiffness

[۶] .Extensibility

[۷] . Trismus Spasms

* تریسموس، سخت بسته شدن فک می باشد که به علت اسپاسم تونیک عضلات جونده ناشی از بیماری یا درگیری شاخه حرکتی عصب سه قلو یا تیژمینال بوجود می آید.

[۸] .Temporomandibular Joint (TMJ)

[۹] .Spasmodoic Torticolli

** این بیماری بدلیل افزایش تونیسیته و اسپاسم عضلات گردن به صورت فوکال (مرکزی) ایجاد شده و از نظر اتیولوژی نیز ایدیوپاتیک می باشد.

[۱۰] . Contractile Muscle Fibers

[۱۱] .Retraction

[۱۲] .Intramuscular Connective Tissue

[۱۳] .Contractile Muscle Tone

[۱۴] .Taut Bands