حرکات اصلاحی ۳ استاد، نوشته دکتر حسن دانشمندی، دکتر محمد حسین علیزاده و دکتر رضا قراخانلو

این کتاب بدون هیچ کم و کاستی به صورت PDF درآمده و فقط برخی توضیحات و تصاویر برای درک بهتر افرادی که رشته ی آنها تربیت بدنی نبوده به کتاب اضافه شده است.

تعداد صفحات: ۱۸۰ / حجم فایل: ۶.۸۲MB

برای دریافت فایل فوق به آیدی com01ir@ در تلگرام پیام دهید.

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

بخشی از کتاب

فصل اول

مفاهیم پایه در حرکات اصلاحی

موضوع مورد مطالعه در حرکات اصلاحی و درمانی بررسی ” تعادل ساختار فیزیکی انسان و ارائه حرکات و توصیه هایی برای بهبود و کارایی آن” است. تعادل آدمی را می توان در دو حالت ایستا و پویا بررسی کرد.

در تعادل ایستا وضعیت بدنی در حالت ساکن چون نشستن و ایستادن

و در تعادل پویا در حالت غیر ساکن چون راه رفتن، دوییدن، نشستن و برخاستن مطالعه می شود.

ناهنجاریهایی وضعیتی ، تغییرات نا مطلوبی را گویند که ساختار اسکلتی بدن و راستای طبیعی قامت را بر هم می زند. این ناهنجاری ها عموما به دلایل محیطی، کارکرد نادرست عضلات و مفاصل و عادات نا مناسب حرکتی پدید می آید و امکان بهبود و اصلاح آن از طریق حذف عوامل مربوط وجود دارد، بنابراین آشنایی با راستای طبیعی بدن و درک پدیده ی تعادل ساختار آدمی، مقدمه ای برای شناخت وضعیت های هنجار و ناهنجار بدن به شمار می آید. همچنین درک صحیح پدیده ی تعادل ، وابسته به شناخت عوامل موثر در آن است.

فصل دوم

رشد جسمانی

رشد جسمانی پس از تولد نه فقط با سرعت یکسانی پیش نمی رود بلکه هر جنبه از رشد الگوهای معینی دارد که بر اساس این الگوها می توان تغییرات رشد، وزن، قد، شکل ، قامت ، نسبتها و ابعاد بدنی را در سنین مختلف ارزیابی و پیش بینی کرد.

 این متغییرهای رشدی در فعالیت هی جسمانی و حرکتی، حرکات اصلاحی و درمانی بسیار مهم اند.

الگوهای رشد عمومی

رشد پس زایشی در بین پستانداران با سن بلوغ جنسی ارتباط دارد. پستاندارانی که دیر به بلوغ جنسی می رسند مرحله ی رشد طلانی تری دارند.

 برای مثال رشد پس زایشی برای انسان تقریبا تا ۲۱ سال طول می کشد. رشد و تکامل از الگوهای معینی پیروی می کند، ولی زمان بندی جهش و پیشرفت رشد در افراد متفاوت است. بعضی از کودکان در سنین پایین و برخی در سنین بالاتر وارد مرحله ی بلوغ می شوند. برخی از کودکان نیز ممکن است از نظر رشد قد و وزن یا سایر جنبه های رشد یک یا دو سال جلوتر یا عقب تر از میزان متوسط رشد باشند.

فصل سوم

ناهنجاریهای اندام فوقانی

آشنایی با ستون فقرات

داشتن وضعیت بدنی خوب در گرو عملکرد موثر ساختارهای عضلانی، استخوانی و مفصلی است. در این زمینه آشنایی با ساختار و عملکرد ستون فقرات و همچنین عوامل موثر بر کارایی آن ضروری به نظر می رسد. بنابراین در این فصل سعی شده است متناسب با اهداف و نیازهای مربوط به ناهنجاریهای اندام فوقانی، ضمن توصیف وضعیت بدنی و ساختار ستون فقرات و اجزاء تشکیل دهنده ی آن، به وظایف، حرکات و عضلات عمل کننده بر ستون فقرات اشاره شود. سپس ناهنجاریهای وضعیتی ستون فقرات بر اساس قرار گرفتن آزمودنی در پشت صفحه ی شطرنجی و با استناد به آزمون نیویورک توضیح داده شود.

فصل چهارم

ناهنجاری های اندام تحتانی

اندام تحتانی علاوه برآنکه پایه و سطح اتکای آدمی است عامل جا به جایی او نیز هست، بنابراین ناهنجاری های این بخش علاوه بر تغییرات وضعیت ایستاده ، « جا به جایی» را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

همچنین عدم پیشگیری و اصلاح ناهنجاری های این بخش به بروز اختلالات ثانویه در سایر بخش های اندام تحتانی منجر می شود. ناهنجاری های اندام تحتانی ممکن است، منشاء مادرزادی یا اکتسابی داشته باشد. ناهنجاری های مادرزادی اغلب ناشی از توارث است ، مانند عارضه ی چرخش داخلی استخوان درشت نی و کف پای صاف یا به دلیل اختلالات رشد در دوران جنینی است.

از این رو مهم ترین علل ناهنجاری های اکتسابی در اندام تحتانی عبارتند از :

 • عادات غلط در خوابیدن
 • عادات غلط در ایستادن
 • عادات غلط در راه رفتن و نشستن
 • عادات غلط در حمل اشیاء
 • بیماری ها و صدمات
 • کم تحرکی یا حرکت نامناسب
 • استفاده از کفش نا مناسب و
 • کمبود محرکات رشدی.

فصل پنجم

هدف از نشستن، ذخیره ی انرژی و کاستن از فشارهایی است که در حالت ایستاده بر بدن تحمیل می شود و اجرای بهتر و مسلط تر فعالیتهاست.

نشستن صحیح سبب کاهش تنفس شکمی و فشار وارده بر احشا و شکم و تناسب جریان خون پاها می شود.

 نشستن طولانی می تواند موجب سوء هاضمه و کندی گردش خون پاها شود؛  اما نشستن صحیح و استفاده از صندلیهای مناسب در نگهداری وضعیت بدنی مطلوب موثر است. در همین زمینه رابطه ی معنی داری میان طول عضله ی راست شکمی-گردپشتی و نحوه ی نشستنها گزارش شده است.

فصل ششم

راه رفتن

راه رفتن به عنوان یک فعالیت عضلانی مستمر در شکل گیری وضعیت بدنی افراد، به ویژه کودکان و نوجوانان ، تاثیر فراوانی دارد و وضعیت بدنی افراد نیز می تواند به گونه ای متفاوت نحوه ی راه رفتن آنان را تعیین کند.

راه رفتن که یک وضعیت پویاست مشخصه های طبیعی و استانداردی دارد، هر چند عواملی مانند: سن، جنس یا عوامل دیگری می تواند در هر یک از مشخصه های راه  رفتن طبیعی تغییراتی ایجاد و ذکر یک وضعیت شاخص ِ ثابت را اندکی مشکل کند.

با وجود این مراحل و مشخصه های راه رفتن طبیعی را که در بحث حرکات اصلاحی کاربرد بیشتری دارد ، می توان به شرح زیر بیان داشت:

مراحل راه رفتن

بالا بودن مرکز ثقل آدمی ، دو پا بودن و سطح اتکای اندک، راه رفتن انسان را از سایر حیوانات متمایز می کند.

فصل هفتم

وضعیت بدنی و فعالیت های ورزشی

یکی از اهداف مهم برنامه های تربیت بدنی بهبود وضعیت بدنی افراد جامعه در سنین مختلف از طریق تمرین است تا بدین وسیله شرایط خوب مکانیکی فراهم شده و در نتیجه میزان کارایی افزایش یابد . اما نکته ای که همواره به شکل یک سوال اساسی مطرح می شود این است که وضعیت بدنی مناسب به کدام وضعیت اطلاق میگردد؟

چنانچه وضعیت بدنی شاخص را به عنوان معیاری قبول و افراد را با آن مقایسه کنیم آیا نتایج حاصل از آن با واقعیت وضعیت افراد جامعه سازگاری دارد؟

نتایج بررسی های جاری نشان می دهد بسیاری از افرادی که وضعیت بدنی آنان با این شاخص سازگاری نداشته ناهنجار شناخته شده اند؛  حال انکه افراد مورد آزمایش، این وضعیت را آزار دهنده نمی دانند و به راحتی به فعالیت های جاری زندگی می پردازند.

برخی از متخصصان مانند کندال معتقد اند که هر چند وضعیت بدنی شاخص، یک وضعیت ایده آل است، ولی افراد کمی را می توان یافت که با این شاخص همخوانی داشته باشند. در اینجاست که به منظور دستیابی به الگوی مناسب ، وضعیت بدنی بهینه را مطرح کرده و اظهار می دارند وضعیت بهینه یا مطلوب به وضعیت بدنی عموم جامعه نزدیک تر است ؛ بنابر این باید وضعیت بدنی بهینه را مد نظر قرار داد.

فصل هشتم

آشنایی با اصول طراحی برنامه حرکات اصلاحی

چنانچه ساختار کلی مباحث مربوط به کتاب حاضر را در نظر آوریم ، بی گمان پرداختن به تمرین اهمیت ویژه ای دارد.

هدف از تمرین، پیشگیری و توانبخشی در پی بروز ناهنجاری ها و آسیب های جسمانی و حفظ وضعیت مناسب است ؛ از این رو انواع تمرین ها را می توان به:

 • جسمانی،
 • روانی،
 • مهارتی
 • و حرکتی نقسیم کرد.

فصل نهم

آزمایشگاه حرکات اصلاحی

ارزیابی وضعیت بدنی و مطالعه ناهنجاری های اسکلتی ، نیازمند ابزارها و روش های دقیق و تا حد ممکن غیر تهاجمی و غیر آسیب زننده اند .بسیاری از این روش دها را که عموما با اهداف غربالگری وضعیت بدنی صورت می گیرند مربیان اصلاحی و معلمان استفاده می کنند که در اینجا به اختصار به آن اشاره می شود .

تست های بالینی ارزیابی سیستم عضلانی – اسکلتی