فرم کوتاه ICIQ-UI، پرسشنامه ای برای ارزیابی فراوانی و شدت بی اختیاری ادراری و تأثیر آن بر کیفیت زندگی (QoL) در مردان و زنان در تحقیقات و عملکرد بالینی می باشد. این پرسشنامه کوتاه و ساده همچنین، برای پزشکان عمومی و پزشکان در موسسات مراقبت های اولیه و ثانویه برای غربالگری بی اختیاری ادراری، برای به دست آوردن خلاصه ای مختصر و در عین حال جامع از سطح و تأثیر بی اختیاری ادراری، استفاده می شود و به دلیل کوتاه و ساده بودن برای بیمار قابل درک می باشد.

این پرسشنامه در مقیاس ۰ تا ۲۱ نمره گذاری می شود.

فرم کوتاه ICIQ-UI برای استفاده در گسترده‌ترین طیف افراد (مردان، زنان، سالمند،جوان) و در همه ی گروه‌های بیمار (کلینیکی، عموم مردم) قابل استفاده است.

مطالعات مختلفی برای ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه ICIQ-UI به دنبال روش‌های استاندارد آزمون روان‌سنجی، از جمله اعتبار محتوا، روایی سازه (شامل مقایسه با سایر معیارهای موجود)، پایداری (پایایی آزمون-آزمون مجدد)، سازگاری درونی و پاسخگویی به تغییر پس از درمان (از جمله مدیریت محافظه کارانه و مداخله جراحی) انجام شده است. فرم کوتاه ICIQ-UI در مطالعات انجام شده در بریتانیا و نیز با تکرار در ژاپن، نظر روان‌سنجی قوی است و سیستم امتیازدهی آن همچنین سطوح بالایی از اعتبار، قابلیت اطمینان و پاسخگویی را نشان می دهد.

هدف: ارزیابی فراوانی و شدت بی اختیاری ادرار و تأثیر آن بر کیفیت زندگی (QoL) در مردان و زنان

تعداد سوالات: ۴

موارد مورد بررسی:

۱- تکرر یا بی اختیاری ادرار
۲- مقدار نشتی
۳- تاثیر کلی بی اختیاری ادرار بر زندگی روزمره

تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد

برای دریافت فایل فوق به آی دی com01.ir@ در اینستاگرام یا com01ir@ در تلگرام، پیام دهید.

قیمت: ۳۰۰۰ تومان رمز فایل: com01.ir