فایل PDF و Word کتاب ارزیابی و درمان عدم تعادل عضلانی-رویکرد جاندا، ترجمه مهدی قیطاسی-فصل هفتم

فایل PDF  و Word کتاب ارزیابی و درمان عدم تعادل عضلانی-رویکرد جاندا ( ترجمه مهدی قیطاسی)-فصل هفتم

با com01 همراه باشید…🙂🌷👇

👈Com01 در قالب یک تیم مشغول به انجام کلیه امور مربوط به تولید محتوا است.👉

هدف com01 ایجاد راحتی و در دسترس قرار دادن محتواهای مورد نیاز برای کاربران است، همچنین com01 در حال تلاش برای فرهنگ سازی محافظت از محیط زیست است و با تولید کتاب های الکترونیکی و اندرویدی سعی دارد تا قدم کوچکی در این راستا بردارد.

👈فایل PDF مربوطه ، مربوط به کتاب ارزیابی و درمان عدم تعادل عضلانی-رویکرد جاندا “ترجمه دکتر مهدی قیطاسی” است.👉

 این فایل که کلیه موارد نوشته شده در فصل 7 این کتاب را شامل می شود ، و بدون هیچ کم و کاستی از مطالب کتاب اصلی نوشته شده است.

بخشی از کتاب👇

فصل هفتم

فصل 7: آزمون طول عضله

  1. تکنیک ارزیابی طول عضله

  2. عضلات یک چهارم تحتانی

  3. عضلات یک چهارم فوقانی

  4. هایپرموبیلیتی

خلاصه

همان طور که در فصل 4 شرح داده شد، جاندا گروهی از عضلات مستعد سفتی را شناسایی کرد (به جدول 2-4 در صفحه 83 رجوع کنید). سفتی عضلانی، دامنه حرکتی را کاهش می دهد، فعال سازی [عضلانی] را تسهیل[1] می کند (که اغلب نامطلوب است) یا باعث مهار عضله سمت مقابل[2] می گردد. درمانگران باید قادر به محاسبه سفتی عضله باشند و علل احتمالی آن را تعین کنند تا موثرترین درمان را به کار گیرند. عموما، ارزیابی طول عضله بعد از ارزیابی الگوی حرکت اجرا می شود و به منظور تائید مشاهدات بالینی به عمل آمده طی ارزشیابی های الگوی حرکت و وضعیت بدنی مورد استفاده قرار می گیرد. با اشاره به گفته منس و سیمونز[3] «تون یا تنش عضله از لحاظ فیلوژیکی به دو عامل وابسته است: ویژگی های ویسکوالاستیک پایه ای بافت های نرم مربوط به عضله و درجه فعال سازی شبکه انقباضی عضله» (منس و سیمونز 2001، صفحه 159؛ به جدول 1-7 رجوع کنید). ویژگی های ویسکوالاستیک پایه ای عضله، کوتاهی[4]، سفتی[5] و از دست دادن توسعه پذیری[6] (طول) را در بر می گیرد، در حالی که شبکه انقباضی شامل افزایش فعالیت انقباضی است که در اسپاسم های تریسموس[7]* عضلات مفصل فک اسفلی-گیجگاهی[8] یا کج گردنی اسپاسمودیک[9]** دیده می شود. با توجه به تغییرات ویسکوالاستیک، ممکن است عضله به طور ثانویه برای جبران کوتاهی تارهای انقباضی[10] یا نزدیک شدن (ریترکشن)[11] بافت همبند برون عضلانی[12] یا فاشیای مجاور، کوتاه یا خشک گردد (کاهش در توسعه پذیری). از طرف دیگر، تون انقباضی عضله[13] ممکن است اکثر تارها یا بخشی از تارهای عضلانی را در برگیرد، همان گونه که در باندهای سفت[14] در نقاط ماشه ای نیز دیده می شود (به فصل 8 رجوع کنید).

از نظر بالینی، تون عضلانی استراحت، ترکیبی از هر دو ویژگی ویسکوالاستیک و انقباضی است. عضلات سفت تون عضلانی استراحت بالاتر و آستانه تحریک پذیری، پایین تری دارند، به این معنی که این عضلات به راحتی در حرکات فراخوانده می شوند. وجود تون عضلانی بالاتر و آستانه تحریک پذیری پایین تر منجر به مهار عضلات سمت مقابل می گردد. تداوم این الگو باعث دائمی شدن عدم تعادل عضلانی می شود که اغلب منجر به درد و دیسفانکشن می گردد. کشش یا مهار تون عضلانی استراحت در یک عضله سفت ممکن است به خودی خود قدرت عضلات مهار شده طرف مقابل را بهبود دهد؛ این بهبودی احتمالا از طریق قانون مهار متقابل شرینگتون اصلاح می گردد (شرینگتون 1906). عضلاتی که تا حد متوسطی سفت شده اند معمولا در آزمون قوی تر از طبیعی نشان می دهند. به هر حال، در مورد سفتی عضلانی، کاهش هایی در قدرت عضله رخ می دهد. جاندا این ضعف را ضعف سفتی می خواند که نشان دهنده سفتی طولانی مدت است (جاندا 1986 الف). درمان این نوع سفتی تقویت نیست، چون تقویت منجر به کوتاهی بیشتر و در نتیجه ضعف بیشتر می گردد. در مقابل، درمان در جهت کشش ویژگی ویسکوالاستیک و یا کشش بافت غیر انقباضی[15] به جز بافت های همبند نزدیک شونده[16]، عضله صورت می گیرد.

آزمودن طول عضله در بیمارانی با درد عود کننده یا درد مزمن بسیار سودمند است. افزایش تون عضله یا کاهش طول عضله می تواند توضیحی برای عدم موفقیت برنامه تقویتی عضلات ضعیف ارائه دهد. این فصل به تفصیل تکنیک های آزمون عضلات کلیدی یک چهارم فوقانی و تحتانی[17] بدن و بیش تحرکی در مفصل[18] را ارائه می نماید.

تکنیک ارزیابی طول عضله

آزمودن طول عضله شامل طویل کردن عضله در جهت مخالف عمل آن است در این حالت مقاومت آن در برابر طویل شدن غیر فعال[19] ارزیابی می شود. برای آزمودن دقیق نیاز است که یکی از اتصالات  استخوانی عضله (اغلب مبداء) در حالتی ثابت باشد در حالی که اتصال استخوانی دیگر به طور غیر فعال در جهت طویل شدن عضله حرکت داده می شود. به بیان دیگر، آزمون طول عضله مقاومت [عضله] در برابر حرکت غیر فعال را مورد ارزیابی قرار می دهد. این مورد با آزمون عمومی انعطاف پذیری یا دامنه حرکتی در تناقض است. دامنه حرکتی حقیقی[20] را می توان به منظور ثبت اطلاعات مربوطه مورد اندازه گیری قرار داد، اما این اندازه گیری اطلاعات بالینی محدودی را در مورد سندروم های عدم تعادل عضلانی ارائه می دهد. با ارزش ترین اطلاعات بالینی محدودی را در مورد سندروم های عدم تعادل عضلانی ارائه می دهد. با ارزش ترین اطلاعات بالینی حس انتهایی عضلانی[21] و محل حس انتهایی دامنه حرکتی[22] هستند. طویل کردن عضله را باید به آرامی اجرا کرد تا از کشش سریع دوک عضلانی جلوگیری شود و در نتیجه از یک پاسخ انقباض ناگهانی[23] و انقباض عضلانی گردد. به علاوه، برای صحت و دقت در نتیجه، آزمون طول عضله باید در زمانی که بیمار درد حاد ندارد اجرا شود تا از مهار ناشی از درد و گاردینگ (حفاطت) عضلانی جلوگیری گردد. به طور خلاصه،  چهار مرحله برای ارزیابی طول عضله وجود دارد:

  • از طویل شدن حداکثری عضله از مبداء تا انتهای آن اطمینان حاصل نمایید.

  • به طور محکم یک انتهای عضله را ثابت کنید (معمولا مبداء عضله).

  • به آرامی عضله را طویل نمایید.

  • حس انتهایی را ارزیابی کنید.

در زیر روش های آزمودن عضلات کلیدی آمده است. درمانگران نباید آزمون طول عضله را برای تمامی عضلاتی که در فهرست آمده اجر کنند؛ بلکه، عضلاتی را باید ارزیابی نمایند که در تحلیل وضعیت بدنی و الگوی حرکت احتمال سفت شدن آن ها وجود داشته باشد. زمانی که عضلات سفت شده شناسایی شدند، درمانگر می تواند یک الگوی عدم تعادل عضلانی را پایه ریزی (در صورت وجود) و شروع به یافتن دلایل سفتی نماید. جدول 1-7 نتایج طبیعی طول عضله در آزمون انعطاف پذیری را ارائه می دهد.

[1] .Facilitates Activation [2] .Reciprocal Muscle [3] .Mense and Simons [4] .Tightness [5] .Stiffness [6] .Extensibility [7] . Trismus Spasms * تریسموس، سخت بسته شدن فک می باشد که به علت اسپاسم تونیک عضلات جونده ناشی از بیماری یا درگیری شاخه حرکتی عصب سه قلو یا تیژمینال بوجود می آید. [8] .Temporomandibular Joint (TMJ) [9] .Spasmodoic Torticolli ** این بیماری بدلیل افزایش تونیسیته و اسپاسم عضلات گردن به صورت فوکال (مرکزی) ایجاد شده و از نظر اتیولوژی نیز ایدیوپاتیک می باشد.   [10] . Contractile Muscle Fibers [11] .Retraction [12] .Intramuscular Connective Tissue [13] .Contractile Muscle Tone [14] .Taut Bands [15] .Noncontractile [16] .Retractile [17] .Lower-and Upper-Quarter Muscles [18] .Joint Hypermobility [19] .Passive Lengthening [20] .Actual ROM [21] .Muscular End Feel [22] .Location of the ROM End Feel [23] .Twitch Response

برای دانلود فصل هفتم کتاب ارزیابی و عدم تعادل عضلانی-رویکرد جاندا  (PDF)روی دکمه زیر کلیک کنید.

تعداد صفحات :26  / حجم فایل : 2.12MB

برای دانلود فصل هفتم کتاب ارزیابی و عدم تعادل عضلانی-رویکرد جاندا  (Word)روی دکمه زیر کلیک کنید.

تعداد صفحات :26  / حجم فایل : 3.27MB

رمز فایل : com01.ir

👈در صورت دریافت نکردن لینک دانلود یا بروز مشکل برای دانلود فایل مربوطه پس از خرید، حتما با  شماره های زیر از طریق واتس آپ، تلگرام و یا پیامک در ارتباط باشید. پاسخگوی تماس تلفنی نیستیم. با تشکر 👇

09336108106

09388121612

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.