🎷🎷توجه: هر کدام از آموزش ها که اخیرا در سایت قرار داده شده است حاوی کلمه 👈جدید 👉 در جلوی لینک آموزش است.

   

🎥 مقدمه :

کامتاسیا ورژن 9 به همراه آموزش [متن و صوت] مقدمه

🎥 درس1 :

آموزش فعالیت با بخش کامتاسیا رکوردر

🎥 درس 2 :

آموزش فعالیت با بخش کامتاسیا رکوردر قسمت های capture و effects

🎥 درس 3 :

آموزش فعالیت با بخش کامتاسیا رکودرشامل منو effect گزینه های use mouse click و options

🎥 درس 4 :

 فعالیت با نوار منو بالایی کامتاسیا رکوردر ( camtasia recorder )  منو tools گزینه های : camtasia/screencast.com/options