لیست شرکت های پیمانکار وابسته به شرکت نفت و گاز

شرکت نفت و گاز…..

شامل : نام شرکت، زمینه فعالیت ، آدرس و شماره تماس

تعداد صفحه : 33

?نوع فایل : PDF / حجم فایل : 883Kb?

?برای دانلود روی دکمه خرید کلیک کنید?